DÜTF Yönergeler

DÜTF Yönergeler


İntörn Yönergesi

DÜTF Teorik Sınavı Hazırlama ve Uygulama Yönergesi

İntörn Yönergesi Ek

Tez Yönergesi

Tez Değerlendirme Jüri Tutanağı

Tez Yazım Klavuzu

Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyonu Yönergesi

Dosyalar ektedir.