DÜTF Dönem 2 Ders Programı

DÖNEM II DERS PROGRAMI 


a- Kas ve Sinir Dokuları Sistemi Ders Kurulu 

b- Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu

c- Sindirim Sistemi Ders Kurulu

d- Nörolojik Bilimler Ders Kurulu 

e- Endokrin ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu 

f- Hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu 

g- IHU-İyi Hekimlik Uygulamaları Ders Programı(a,b,c,d,e Ders kurullarının  içerisindedir.)

h- PDÖ-Probleme Dayalı Öğrenim (a,b,e Ders kurullarının içerisindedir.)