DÜTF Kalite ve Akreditasyon

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 yılına kadar Akredite edilmiştir.