DÜTF Radyoloji Anabilim Dalı

Radyoloji sözcük anlamı olarak ‘ışın bilimi’ olarak tanımlanmakta olup, tıpta x-ışınları (röntgen, bilgisayarlı tomografi) yanı sıra, ses dalgaları (ultrasonografi), ve radyo dalgaları (manyetik rezonans) aracılığı ile organ ve dokuların görüntülenmesiyle ilgilenen bilim dalını ifade etmektedir. Radyoloji, tanısal radyoloji ve girişimsel radyoloji (tanı ve tedaviye yönelik) olarak 2 grupta incelenebilir. Röntgen, floroskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans tanısal amaçlı kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Girişimsel işlemler floroskopi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirilmektedir. Biyopsi, anjiyografi (beyin damarları ve periferik damarlar), abse drenajı, kateterizasyonlar girişimsel radyolojide yapılan işlemlerdendir.

Radyoloji tıpta en hızlı değişim ve gelişim gösteren bilim dallarının başında gelmektedir. Röntgen ışınlarının 1895’te Wilhelm Konrad Röntgen tarafından bulunmasından sonra hızla gelişerek tıpta yeni bir dönemin açılmasına yol açmıştır. 1972’de bilgisayarlı tomografi keşfedilmiş, 1973’te nükleer manyetik rezonans olgusu görüntülemede kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde dijital röntgen, yüksek çözünürlüklü ultrasonografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve yüksek tesla gücündeki manyetik rezonans cihazları pek çok hastalığa tanı koyulmasını sağlamaktadır. Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans ile sanal anjiografi, sanal endoskopi, kolonoskopi, sistoskopi, bronkoskopi gibi tetkikler hastaya herhangi bir girişim yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızın hedefi, radyolojideki bu gelişmeleri takip ederek, en yeni görüntüleme yöntemlerini hastanemizin hizmetine sunulmaktır.

Dicle Üniversitesi radyoloji Anabilim Dalının temel amaçları, hastalara en uygun ve güncel görüntüleme yöntemleri aracılığıyla doğru tanı koymak ve tedaviye yol göstermenin yanı sıra, tıbbi görüntüleme sanatını asistan eğitimi ve temel tıp eğitimi çerçevesinde yeni kuşaklara öğretmektir. Aynı zamanda radyoloji alanında yeni ve daha iyi tanı araçları ve görüntüleme eşliğinde tedavi yöntemleri geliştirmek adına bilimsel çalışmalarda bulunmak temel görevimizdir. Kliniğimizde radyolojinin tüm alt dallarında gelişmiş teknoloji ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulmaktadır.Ana Bilim Dalı Başkanı  : Prof.Dr.Aşur UYAR

Akademik Kadro :

 1. Prof.Dr. Aşur UYAR
 2. Prof.Dr. Cihan Akgül ÖZMEN
 3. Doç.Dr. Memik TEKE
 4. Doç.Dr.Salih HATTAPOĞLU
 5. Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Akif DENİZ
 6. Dr. Serdar BALSAK  
 7. Dr.Yasemin KANSU ŞİMŞEK
 8. Dr. Mehmet Perver BÜYÜKDENİZ
 9. Dr.Osman GÜLTEKİN
 10. Dr. Tarık SAĞLAM     
 11. Dr. Emrah ÖZ       
 12. Dr. Rukan MATSAR
 13. Dr.Ali OĞUZ
 14. Dr.Muhyettin TAY
 15. Dr.Mehmet İhsan İLMİN
 16. Dr.Diyaaddin KARADENİZ
 17. Dr. Azize YAVUZ
 18. Dr. Ömer YILDIRIM

Yer ve Kapasite

Radyoloji Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunan Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Binasının A katında bulunmaktadır. Bölümümüz Radyoloji 1 ve 2 olmak üzere 2 departmandan oluşmaktadır.

Radyoloji 1’de 3 ve 1.5 TESLA MR,16 Dedektörlü Multislice BT,Dijital röntgen, ultrasonografi, mamografi cihazları,

Radyoloji 2’de 64 dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi, 1 Tesla manyetik rezonans ve floroskopi üniteleri, anabilim dalı başkanlığı ve rapor odaları bulunmaktadır. 

Bölümümüzde PACS sistemi mevcut olup hastaların tüm görüntüleri arşivlenmektedir ve filmler kaybolsa bile, hasta görüntülerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu görüntüler hastaların eski ve yeni tetkiklerinin karşılaştırılmasında ve tıbbi araştırmalarda kullanılmaktadır. 

Ayrıca Pacs sistemine İnternet üzerinden erişime izin veren WEB hizmetimiz mevcuttur (pacs.dicle.edu.tr).

Rapor odalarımızda bulunan Dikte (ses tanıma) sistemi, okunan raporların direkt bilgisayar ortamında yazılmasını sağlamakta olup, rapor sekreterliği aracılığını ortadan kaldırmaktadır.

Birimimizde yapılan tanısal işlemler:

Röntgen 60.000 Adet/yıl
Mamografi 1.000 Adet /yıl
Ultrasonografi 13.000 Adet /yıl
Bilgisayarlı tomografi 19.500 adet/yıl
Manyetik rezonans 7.500 adet/yıl


Çalışma Alanları


  Radyolojinin ilgilendiği patolojiler çok geniş bir spekturuma yayılmıştır. Genel Radyoloji Nöroradyoloji Abdominal Radyoloji Toraks Radyolojisi Kas-iskelet Sistemi radyolojisi Kardiyovasküler Sistem radyolojisi Pediatrik Radyoloji Girişimsel radyoloji (Vasküler Girişimsel ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji)


   Mezuniyet Öncesi

   Tıp fakültesi öğrencilerine dönem 3’te teorik ağırlıklı dersler verilmekte, dönem 4’te radyoloji stajında hastaya radyolojik yaklaşım konusunda gerekli teorik ve pratik eğitim verilmektedir.   Mezuniyet Sonrası

   Mezuniyet sonrası radyoloji eğitimi 4 yıl sürmekte olup, radyolojinin tüm birimlerinde yetişmiş, geniş bir bilgi ve alt yapı ile birlikte tüm görüntüleme araçlarında deneyime sahip araştırmacı uzman radyologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Araştırma görevlilerimiz ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi cihaza yönelik rotasyonlar yanı sıra, radyolojinin sistem bazındaki tüm alt dallarında (toraks, abdomen, kas-iskelet istemi radyolojileri, nöroradyoloji) rotasyonlar halinde çalışmakta ve eğitim almaktadır. Görüntüleme alanında geniş bir bilgi ve deneyim edinme şansı yakalayan asistanlarımız yeni teknoloji ürünü cihazlarla çalışmaktadır.

   - Araştırma görevlisi eğitim süresi 4 senedir.
   - Zorunlu rotasyonlar:
   3 ay Dahiliye,
   3 ay Nükleer Tıp,
   3 ay Radyasyon Onkolojisi, 

   -Araştırma görevlisi eğitim programı: Haftada 2 saat seminer, olgu ve makale saatleri, her gün yapılan hasta değerlendirmeleri 

   -Araştırma görevlilerimiz, bilimsel çalışmalara teşvik edilmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere aktif katılımları, seminer ve makale hazırlama çalışmaları desteklenmektedir.