DÜTF Temel Değerler

Temel Değerler

 • Renk, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemek
 • Bilimsel etik kurallar,
 • Akademik özgürlük,
 • Nezaket, hoşgörü, sevgi ve saygı temelli sağlıklı iletişim
 • Öğrenci ve toplum temelli çağdaş tıp eğitimi,
 • Hastalar, çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti,
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık,
 • Nitelikli sağlık hizmeti,
 • Kaliteli çalışma hayatı,
 • Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı,
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü