DÜTF İmmünoloji Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalı Başkanı :  Doç.Dr. Savaş Kaya

Akademik Kadro:

  • Doç.Dr. Savaş Kaya


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Fax: (0412) 2488440