DÜTF Yönetmelikler

DÜTF Yönetmelikler

DÜTF Teorik Sınavı Hazırlama ve Uygulama Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Yönetmeliği
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Dosyalar Ektedir.