DÜTF Misyon

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN MİSYONU 

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, toplum sağlığını ön planda tutan, isabetli tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten, hizmet endeksli, nitelikli hekimler yetiştirerek ve toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesine ve eğitimine katkıda bulunarak , her yönü ile kentin bölgenin ve ülkenin saygın bir kurumu haline gelmek.