DÜTF Dönem 1 Ders Programları


DÖNEM I DERS PROGRAMI


a- Hücre Bilimleri-1 Ders Kurulu 

b- Hücre Bilimleri-2 Ders Kurulu 

c- Biyoistatistik,Halk Sağlığı ve Davranış Bilimleri Ders Kurulu 

d- Hücre Bilimleri-3 Ders Kurulu 

e- Hücre Bilimleri-4 Ders Kurulu 

f- IHU-İyi Hekimlik Uygulamaları Ders Programı(a,b,d,e Ders kurullarının   içerisindedir.)

g- PDÖ-Probleme Dayalı Öğrenim (b,d,e Ders kurullarının içerisindedir.)

ve Seçmeli Dersler