DÜTF Histoloji Anabilim Dalı

BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

Tarihçesi;

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fakültemizin kuruluş çalışmaları aşamasında 1969 yılında kurulmuştur. Başlangıçta sınırlı bir kadroyla eğitim ve araştırma etkinliklerini sürdüren Anabilim Dalımızda izleyen yıllarda bugün çeşitli Tıp Fakültelerinde Anabilim Dalı Başkanı ya da öğretim üyesi olarak çalışan bilim adamı yetişmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’mızın başlıca amacı bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmaktır. Anabilim Dalımız, bu amacına ulaşmak için, Atatürk'ün gösterdiği bilim yolunda Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına çalışır.

Yer ve Kapasite :

Anabilim dalımız, Tıp Fakültesi binası içinde yer alıp, idari ve araştırma laboratuarlarının yer aldığı iki ayrı mekandan oluşmaktadır. Ayrıca Tıp fakültesi binası içerisinde öğrenci laboratuarımız bulunmaktadır. Anabilim Dalımızın tüm öğretim elemanlarının odalarında internet bağlantısı mevcuttur.

Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından Tıp, Diş Hekimliği, Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine hem teorik hem de pratik histoloji ve embriyoloji dersleri verilmektedir. Pratik dersler tıp fakültesinin birinci ve ikinci sınıflarında, tek laboratuarda yaklaşık her grupta 25-30 öğrenci ile 4 grup halinde , diş hekimliği fakültesinde tek laboratuarda yaklaşık 50 öğrenci ile uygulanmaktadır


Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Akademik Kadro:


 1.  Prof.Dr. Murat AKKUŞ
 2.  Prof.Dr. Engin DEVECİ
 3.  Prof.Dr. Sevda SÖKER
 4.  Prof.Dr. Ayfer Şanlı AKTAŞ
 5.  Doç.Dr. Selçuk TÜNİK
 6.  Doç.Dr. Cenap EKİNCİ
 7.  Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ(40/b mad. Gör. 1 Yıl)
 8.  Arş.Gör. Fırat AŞIR
 9.  Dr. Süreyya ÖZDEMİR BAŞARAN (Kadrosu Sağlık Bak.)
 10.  Dr.Gözde ŞEN
 11.  Dr. Siyamet CANGİR
 12.  Dr. Baran KOCAMAN


İletişim :

Telefon : 0412 2488001 (4650)