Mezunların Temel Yeterlilikleri

MEZUNLARIN TEMEL YETERLİLİKLERİ

1.Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.

2.Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi beceri ve davranışları uygular.

3.Tanı ve tedavi için gerekli mesleki becerileri uygular.

4.Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.

5.Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirir.

6.Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

7.Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

8.Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.

9.Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

10.Mesleğini özveriyle uygular.

11.Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar.

12.Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.

13.Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.

14.Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.