DÜTF Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

TARİHÇEMİZ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı; Halk Sağlığı ve daha sonra Tıbbi Biyoloji Anabilim dalları içinde ilk olarak 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilerin Diyarbakır’a nakilleri ile eğitime başlamıştır.

Anabilim dalımız, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde, Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak, 1995 yılında Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK tarafından kurulmuştur.

Ülkemizde Tıp Fakülteleri içinde Biyoistatistik Anabilim Dalı, ilk kez Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Anabilim Dalımız; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Uygulama ve toplumsal hizmetleri yerine getirmek üzere faaliyetler planlanmaktadır.

Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak sürekli araştırmalar yapmakta ve ileri düzey lisans ve lisansüstü eğitim programları geliştirmekteyiz. Bunun yanı sıra, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla yeni metodoloji projeleri geliştirmekteyiz.

Tıp Fakültemizin 30 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarında; uygulamalı olarak, her öğrenci en az 4 saat bilgisayar başında birebir yer alarak, Biyoistatistik lisans dersleri verilmektedir. Ayrıca, Sağlık bilimleri alanında yürütülen bilimsel araştırmalara Biyoistatistik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yılda ortalama 250 tez ve bilimsel araştırmaya danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar klinik bilimlerle yaptığımız ortak araştırmalarda olduğu gibi, diğer bilim dallarıyla da yaptığımız çalışmalar sayesinde Biyoistatistik biliminin önemine ve çalışmaların uluslararası dergilerde kabul edilebilirliğine katkıda bulunmaktayız.

Ayrıca, Üniversitemizde teorik ve uygulamalı Biyoistatistik eğitiminin önemine, bilimsel araştırmaların uluslararası rekabet gücünü artırabilmek için Biyoistatistiksel kontrollerinin yapılmış olmasının gerekliliğine dikkat çekmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız ortak çalışmalar göstermiştir ki, bir bilimsel araştırmanın planlama aşamasından rapor aşamasına kadar her adımda kullanılacak Biyoistatistik terminolojisi çalışmanın bilimsel gücüne önemli katkı sağlamaktadır.

Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi dışında, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulunda Lisans Eğitimi vermekte olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de Lisansüstü teorik ve uygulamalı dersler vermektedir.

 

Biyoistatistik Danışmanlık

Anabilim dalı tarafından, Biyoistatistik yöntem ve prensiplerin kullanımı, veri analizi ve sonuçların yorumlanması, hakem eleştirilerine cevap verilmesi konularında bilimsel araştırmalara(tez çalışmaları ve tez dışı çalışmalar) danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet kapsamında;

 • Hipotezlerin incelenmesi ve test edilebilir şekilde sunulmasının sağlanması,
 • Araştırma türünün incelenmesi,
 • Uygun örneklem genişliğine karar verilmesi,
 • Uygun örnekleme yöntemine karar verilmesi,
 • Veri toplama yöntemlerinin incelenmesi,
 • Veri analiz yöntemlerine karar verilmesi,
 • Veri analizi,
 • Bulguların doğru yorumlanması ve sunulması,
 • Sonuçların genellenebilirlik sınırının belirlemesi gibi konular yer almaktadır.

 

MİSYONUMUZ

Başta Tıp Fakültesi olmak üzere; üniversite genelinde biyoistatistik, kalite ve tıbbi enformatik alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek; meslek gruplarının yetişmesini ve kendi alanlarında doğru kararlar almalarını sağlayıp, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretip,  uluslararası kalitede araştırmalar ve yayınlar yaparak; Biyoistatistik, Kalite ve Tıbbi Enformatik işlemlerini en üstün kalitede sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Biyoistatistik, Kalite ve Tıbbi Enformatik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti veren bir anabilim dalı olmaktır.

 

ETİK DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsellik,
 • Demokratlık,
 • Saygınlık,
 • Katılımcılık,
 • Müşteri odaklılık,
 • Adalet,
 • Dürüstlük,
 • Samimiyet,
 • Aidiyet

 

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Öğrencilerin ve hizmet verilen öğretim elemanlarının memnuniyetini ön planda tutan, eğitim ve istatistiksel danışmanlık hizmetini zamanında sunan, çalışanlarının sürekli eğitimini ve iş memnuniyetini sağlayan, çevreye saygılı, bilimsel gelişmeye öncülük eden, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, hedeflediği alanlarda devamlı iyileştirmeyi amaç edinen, dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir anabilim dalı olmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Çalışanlarının sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı oluşturmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİTASI

Yasal şartlar, öğrenciler ve hizmet verilen öğretim elemanları göz önünde bulundurup, mevcut ve oluşabilecek riskleri dikkate alarak bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamaktır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİTASI

Öğrenciler ve hizmet verilen öğretim elemanları arasında ayrım yapmaksızın tüm taleplerini karşılayarak, anabilim dalı hizmet sürecini; yasal mevzuat kuralları ve imkânlarımız çerçevesinde;  öğrenci, hizmet verilen öğretim elemanları ve çalışanlarımızın önerileri ile geliştirmektir.

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Anabilim dalımız; Biyoistatistik, araştırma, proje hazırlama, kalite, akreditasyon ve tıbbi bilişim alanında, tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen’e ilaveten de çalışmalar yaparak, aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

1- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.

2- Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri

Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan Biyoistatistik yöntemleri geliştirmek, araştırmalar yapmaktır.

3- Tıbbi Bilişim Faaliyetleri

Bilgi teknolojilerini kullanarak; yapılan tıbbi çalışma (tanı, tedavi), eğitim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgiyi yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini kullanarak, bilişim teknolojileri ile hastane hizmetlerine yeni modeller geliştirmektir.

4- Kalite ve Akreditasyon

Öğrencileri sağlıkta kalite ve akreditasyon felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmek. Toplumun kalite düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak. Türkiye'de sağlıkta kalite ve akreditasyon biliminin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktır. Öğrenciler, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon çalışmalarını kurumlarında yürütebilecek duruma gelebileceklerdir.

 

ORGANİZASYON YAPISI (ORGANİZASYON ŞEMASI)

 

 

SUNULAN HİZMETLER(HİZMET KALİTE STANDARTLARI)

SN

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Araştırmalarla ilgili soruların formülizasyonu

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

2

Çalışmanın/Deneyin tasarlanması ve planlanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

3

Araştırma/Anket Form tasarımı

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

4

Test edilebilir hipotezlerin formülize edilmesi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

5

Örnekleme yönteminin seçilmesi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

6

Güç/örneklem genişliğinin hesaplanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

7

Analiz planının kurulması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

8

İstatistiksel bölüm yazımı

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

9

Tekrar gönderim için revizyonlar üzerinde çalışılması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

10

Protokol geliştirilmesi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

11

Veri toplanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

12

Veri yönetimi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

13

Veri izleme

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

14

İstatistiksel veri analizi: hangi metodun kullanılacağına karar verilmesi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

15

Sonuçların yorumlanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

16

Rapor/ makale hazırlanma danışmanlığı

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

17

İstatistiksel metotların tanımlanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

18

Yayına gönderilmeden önce makalenin incelenmesi

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

19

Hakemlerden gelen eleştirilerin yanıtlanması

Randevu İstek Formu/Telefon/email

1 Hafta

20

Kalite eğitim ve danışmanlığı

Öğretim Üyesi Eğitim/Araştırma /Danışmanlık(EAD) Sözleşmesi

Durum Analizine göre süre belirlenir.

21

Akreditasyon eğitim ve danışmanlığı

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

Durum Analizine göre süre belirlenir.

22

Stratejik yönetim eğitim ve danışmanlığı

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

Durum Analizine göre süre belirlenir.

23

Hastane bilgi yönetim sistemleri danışmanlığı

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

Durum Analizine göre süre belirlenir.

24

Biyoistatistik kursu

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

5 gün

25

Kalite ve akreditasyon kursu

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

5 gün

26

Temel bilgisayar kursu

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

5 gün

27

Memnuniyet araştırmaları

Öğretim Üyesi EAD Sözleşmesi

15 gün

 

SWOT ANALİZİ

BİRİMİNİZİN GÜÇLÜ YANLARI

1.Ülkenin en önde gelen Tıp Fakültelerinden birinde yer almak,

2.Nitelikli lisans öğrencilerine eğitim,

3.Klinik bilimler ile güçlü işbirliği ve biyolojik kaynaklara erişim,

4.Uluslar arası projelerde yer almak,

5.Akademik kadronun yüksek motivasyonu,

6.Takım ruhuna sahip olmak,

7.Araştırma ve geliştirme alanlarında rehberlik yapacak ekibe sahip olmak.

 

BİRİMİNİZİN ZAYIF YANLARI

1.Asistan sayısının yetersizliği,

2.Kongre katılımlarında yeterli destek sağlanamaması,

3.Proje ödeneklerinin gecikmesi,

4.Uluslararası araştırma merkezleriyle iletişim azlığı,

5.Hızlı gelişen biyoistatistik ve bilişim teknoloji araçlarındaki temin yetersizliği.

 

C.BİRİMİNİZİN FIRSATLARI

1.Biyoistatistik proje desteklerinde öncelikli alan olması,

2.Biyoistatistik gelişmelerin klinik uygulamalarda yer bulması,

3.Türkiye’nin uluslararası araştırma, eğitim ve değişim programlarına üyeliği (FP6, Sokrates, Erasmus).

 

D.BİRİMİNİZİN TEHDİTLERİ

1.Araştırıcıların hazır paket programları yanlış kullanmaları sonucu yanlış araştırmalar yayınlamaları,

2.Hazır paket programlarını Biyoistatistik eğitimi olmayan çok sayıda kişilerce temin edilmiş olması,

3.Malzeme ve demirbaş için yurt dışına bağımlılık ve buna bağlı yüksek maliyet,

4.Genç araştırıcı kadrolarının kısıtlılığı,

5.Mezuniyet sonrası programlar için kısıtlı sayı ve nitelikte öğrenci başvurusu.

 

BİRİMİNİZİN STRATEJİK AMACI

STRATEJİK AMAÇ

Uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim vermek, araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik teknolojik alt yapıyı ve insan kaynaklarına yatırımı arttırmak ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek.

 

Stratejik Hedefler

SH1.Uluslararası standartlarda, Biyoistatistik, Tıbbi Bilişim, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon alanlarında, lisans ve lisansüstü eğitim verme kapasitesini her yıl %5 artırmak,

SH2.Her yıl araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik teknolojik alt yapıya ve insan kaynaklarına %10 yatırım yapmak,

SH3.Her yıl Biyoistatistik/Kalite/Akreditasyon/Tıbbi bilişim teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak.

 

Anabilim Dalı BaşkanıProf.Dr. Zeki AKKUŞ

Akademik Kadro:

1. Prof.Dr. Ömer SATICI

2. Prof.Dr. Zeki AKKUŞ

3. Dr. Öğr.Üyesi İsmail YILDIZ


Akademik Kadro İletişim

Prof.Dr. Ömer SATICI

Tel:4205, E-mail: omrs@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Zeki AKKUŞ

Tel:4285, E-mail: zakkus@dicle.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi. İsmail YILDIZ

Tel:4524, E-mail: iyildiz@dicle.edu.trİletişim Bilgileri:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Kampus / 21280 Sur / Diyarbakır

Tel: 0 412 248 80 01-16 hat

Bölüm Sekreteri Tel: 4208