DÜTF Biyofizik Anabilim Dalı

GENEL BİLGİ

Tarihçemiz

Diyarbakır Tıp Fakültesinin kurulma kararı, 13.Aralık.1966 günü Ankara Üniversitesi Senatosunun kararı ile alınmıştır. A.Ü.Tıp Fakültesinin bünyesinde 2 yıl eğitim gören öğrenciler, 1969 yılında Diyarbakır da açılan, Diyarbakır Tıp Fakültesine nakilleri yapılmış ve bu tarihten itibaren Diyarbakır’da Tıbbi Fizik – Biyofizik dersleri okutulmaya başlanmıştır.

İnsan organizması, oluşumundan ölümüne kadar, çevresiyle sürekli iç ve diş enerjilerle etkileşimi halindedir. Bu enerji ortamlarının etkinliğinde örneğin elektrik sinyallerinin ön plana çıktığı ve canlılığın başlangıcından sonuna kadar,gerek organizmada hayatı önemi olan bazı organların yaşamsal fonksiyonlarının idamesinde mutlak gerekli olduğu bilinmektedir.Çünkü bu sinyallerin sonlanması yaşamın da sonlanması demek olur. Örneğin, insanlarda EKG sinyalleri sıfır çizgisinde akıp gitmeye başladığında, organizmanın ölümü gerçekleşmiş olur. Yaşamsal olan bu biyoelektrik sinyallerin oluşum mekanizmaları ise Biyofiziğin temel ilgi alanlarından biridir ve bundan ötürü Biyofizik bir yaşam bilimidir. Buna göre Biyofizik, canlı fiziği veya canlıların incelenmesinde fizik kural ve yöntemlerinin kullanılması ve yahutta bir biyolojik sistemde oluşan biyolojik olayların fizik gözlem ve metodlarıyla incelenmesi diye tanımlanabilir. Biyofizik multidisipliner bir bilim dalıdır. Temel canlı birimi olan hücre, her ne kadar sitoloji bilim dalının inceleme konusunu teşkil ediyorsa da bu canlı birimini anlamak için multi disipliner bilimsel bilgiye gerek vardır. Bunun için günümüzde hücreyi anlamak için; hücre biyolojisine, hücre histolojisine, hücre biyofiziğine, hücre fizyolojisine, hücre farmakolojisine veya hücre biyokimyasına başvurma gereğini vardır. Bu nedenle, temel canlı birimini anlamada dahi multidisipliner bilgi gerektiren organizmayı anlamada mutlak multidisipliner bilimsel bilgiye ihtiyaç vardır. Biyofiğin multidisipliner bir bilim dalı olması, özellikle insan organizmasını anlamada, mutlak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Fizyolojiyi takiben Biyokimya ve Biyofizik diye adlandırılan yaşam bilimleri ortaya çıkmış ve “neden”, “niçin” “nasıl” diyerek olayların sebep ve sonuçlarını sorgulayarak canlı sistemin bilinmeyenlerini açıklamaya destek olmuştur. Başta fizyoloji ve Biyokimya olmak üzere birçok tıp bilim dalının ortak paydası olan Biyofizikteki hızlı gelişmeler, günümüz tıbbının teşhisten tedaviye uzanan geniş yelpazesindeki gelişmelere önemli bir ivme kazandırmıştır ve geliştirdiği yöntem ve metodları hekimleri medikal olaylar karşısında son derece başarılı kılmaktadır. 

Bugün itibariyle 39 yıllık mazisi ve sürekliliği olan Biyofizik anabilim dalımız; 10 Profesör ve çok sayıda Doçent ve Yrd.Doç. yetiştirmiştir. Bu öğretim üyeleri, ülkemizin farklı yerlerindeki üniversitelerde görev almışlardır. Anabilim Dalımız, ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmış yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış yüzlerce yayına imza atmış, takip ettiği çağdaş tıp eğitimi ile Tıp Fakültesi bünyesinde gururla eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmüş ve sürdürmektedir.

Biyofizik Anabilim Dalı tarafından verilen derslerde, öncelikle konuya ilişkin teorik bilgiler dia gösterileriyle öğrencilere aktarılır. Teorik derslerin akabinde, (program çerçevesinde) verilen derse ilişkin uygulamalar, laboratuvarda öğrencilere yaptırılır. Teorik derslerimizde insan vücudunun çalışma mekanizmaları biyofiziksel bakış açısıyla anlatılır. Örneğin, solunum veya dolaşım sisteminin çalışma prensiplerinde esneklik potansiyel enerjisi ve kinetik enerjinin rolü veya alveollerdeki esneklik, yüzey gerilimi vb kuvvetlerin rolleri gibi parametreler tartışılır ve öğrencinin olayları daha iyi kavrayabilmesi için farklı bir pencere açılır. Biyofizik derslerinde her sistem tek tek ele alınır (Örneğin görme biyofiziği, işitme biyofiziği gibi). Her sistem konuya hakim öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimize aktarılır. 

Multidisipliner olan insan yaşamını farklı bir bakış açısıyla açıklamaya çalışan Biyofiziğin de farklı alt bilim dalları vardır.

 

A.B.D. Başkanı : Prof. Dr. Zülküf AKDAĞ

Akademik Kadro:


1.   Prof.Dr. Zülküf AKDAĞ

2.   Prof.Dr. Veysi AKPOLAT


 

İletişim : Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR

Telefon : 0412 2488001