DÜTF Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tarihçesi
1973 yılında öğrencilerini Diyarbakır’a naklederek Numune hastanesi binasında öğrenime başlamıştır.

Anabilim Dalı Faaliyet Amacı

Anabilim Dalının faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, yeni cihaz ve gereçlerin yerleştirilebilmesi, öğrenim elemanlarına ve yardımcı personele günlük gereksinimlerine cevap verebilecek uygar ve çalışma konforu sunabilmek için fiziksel mekanın ilerideki yıllarda da yeterli olacak şekilde genişletilmesi.Öğretim üye kadrosunun uzun dönemi de kapsayacak biçimde nitelikli uzman ve öğretim görevlileri ile desteklenmek suretiyle, eğitim ve bilimsel araştırma niteliklerini yükseltmesi.Hasta tedavi hizmetlerinde nicelik ve nitelik yönüyle optimizasyon sağlayarak Anabilim Dalı gelirlerinin artırılması ve rekabet gücünü artıracak biçimde yönlendirilmesi.Anabilim Dalının yaygın ve etkili olarak tanıtımını sağlamak amacıyla mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerinin, halka yönelik konferans ve diğer eğitsel amaçlı toplantıların düzenlenmesi ve teşvik edilmesi.Anabilim Dalının tüm faaliyet ve işlevleri açısından en uygun olan çalışma sistemlerinin belirlenmesi, öğretim üyelerinin bu çalışma sistemleri içinde dengeli olarak dağılımının sağlanması.Diğer anabilim dalları ile bilimsel ve sosyal işbirliğinin değiştirilmesi.

Anabilim Dalı Başkanı  :Prof.Dr. Refik ÜLKÜ

Akademik Kadro:

  1. Prof.Dr. Refik ÜLKÜ
  2. Prof.Dr. Serdar ONAT
  3. Doç. Dr. Fatih METEROĞLU
  4. Doç. Dr. Memduh ORUÇ
  5. Dr. Funda ÖZ BEGTAŞ
  6. Dr. İlyas KONUŞ
  7. Dr.Metin ÇELİK
  8. Dr. Mahmut YILDIZ
  9. Dr.Edip DEDEOĞLU


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16