DÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Faaliyet Amacı, acil servise müracaat eden hastaların uluslar arası standartlarda tanı ve tedavilerini yapmak, hastaların acil serviste kalma sürelerini azaltmak, tıp fakültesi öğrencileri, asistan ve yardımcı personelinin eğitimlerini planlamak, eğitim ve bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca acil servisin fiziki ve alt yapı şartlarının sağlık bakanlığının bildirisine göre geliştirilmesini sağlamak, mezuniyet sonrası acil tıp eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını temine çalışmak, diğer birimlerle ve acil servislerle koordineli çalışarak hastaların uygun hastaneye transferini temin etmek, acil tıpla ilgili kongre ve sempozyum planlamak.


Ana Bilim Dalı Başkanı :Prof.Dr.Cahfer GÜLOĞLU

Akademik Kadro:


 1. Prof.Dr. Cahfer GÜLOĞLU
 2. Prof.Dr. Murat ORAK  
 3. Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ
 4. Doç.Dr. Recep DURSUN
 5. Doç.Dr. Ercan GÜNDÜZ
 6. Doç.Dr. Mustafa İÇER
 7. Doç.Dr.Hasan Mansur DURGUN
 8. Dr.Öğr.Üyesi Mahmut YAMAN
 9. Dr.Öğr. Üyesi Abdullah ŞEN
 10. Dr. Mehmet Mehdi ÇELİK
 11. Dr. Kemal BARUT
 12. Dr. Mehmet TÜRK
 13. Dr. Ahmet AZİZOĞLU
 14. Dr. İsmail BAŞASLAN
 15. Dr. Dicle POLAT
 16. Dr. Diyar BADEMKIRAN
 17. Dr. Halime ÖZKAN
 18. Dr. İdris ULAŞ
 19. Dr. Ahmet DURSUN
 20. Dr. Taner EKİNCİ
 21. Dr. Haydar SEZGİN
 22. Dr. Mehmet YILMAZ
 23. Dr. Abdullah YILDIZ
 24. Dr. Aziz ZİLAN
 25. Dr. Serkan YILMAZ
 26. Dr. Abdulbasit ALCAN
 27. Dr. Mehmet Hanifi AĞIRAĞAÇ
 28. Dr. Erdi Kadir YILMAZ
 29. Dr. Tahir Fırat ZADEOĞLU
 30. Dr. Tuğçe OĞUZ
 31. Dr. Ferhat ÖZKOÇ
 32. Dr. Mehmet Umut GÜLMEZLER
 33. Dr. Şilan GÖGER
İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 

Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR

Tel : (0412) 248 80 01-16 

Faks :248 84 40