DÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı

1983 yılında Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim dalına bağlı olarak Prof.Dr. Salih Yıldırım başkanlığında şuanda bulunduğu yerde hizmete başlamıştır. 1993 yılında iç hastalıkları Ana Bilim Dalından ayrılarak Prof.Dr.Salih Yıldırım tarafından Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kurulmuştur.


Tıp Öğrenci Eğitimi

Dönem III’te 24 saat, Dönem IV’te 52 saat teorik ve…saat pratik olmak üzere toplam ……saat Tıp öğrencilerine kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Dönem IV öğrencilerine kardiyak muayene, yatakbaşı eğitimi ve kardiyoloji laboratuarlarında küçük gruplar halinde klinik uygulama öğretim üyelerimizce yapılmaktadır. 

Dönem III ve Dönem IV’te verilen dersler: Kardiyolojiye Giriş, Fizik Muayene, Ateroskleroz ve Akut Koroner Sendromlar, Kalp yetersizliği, Romatizmal kapak Hastalıkları, Hipertansiyon, Pulmoner Hipertansiyon, Elektrokardiyografi, Aritmiler, Aort Hastalıkları, Senkop, Hipotansiyon ve Kardiyojenik Şok


Arş. Gör. Süreci

Kardiyoloji ABD’na araştırma görevlisi belirlenen kontenjan sayısına göre yılda 1-3 aday TUS puanı ile kabul edilmektedir. Uzmanlık öncesi eğitim programı çerçevesinde 12 ay iç hastalıkları rotasyonu yapılmaktadır. Uzmanlık öncesi eğitimin her yılında bilgi ve beceri sınavı uygulanmakta ve 4. yıl sonunda ise uzmanlık sınavı uygulanmaktadır.


Eğitim Programı

Haftada 1 gün Kardiyoloji konseyi (Cuma saat 12:30-13:30) 

Haftada 1 gün makale saati veya konferans (Salı saat 12:30-13:30) 

Haftada 1 gün seminer (Perşembe saat 12:30-13:30)

Araştırma görevlileri bir öğretim görevlisi gözetiminde, koroner yoğun bakım, kateter laboratuvarları ve girişimsel olmayan kardiyoloji laboratuvarındaki uygulamalarda, poliklinik hizmetleri, dış servis ve acil polikliniği konsültasyonları takibinde aktif olarak görev almaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı   : Prof.Dr. Nizamettin TOPRAK

Akademik Kadromuz:

 1. Prof.Dr. Nizamettin TOPRAK
 2. Prof.Dr. Aziz KARABULUT
 3. Prof.Dr. Faruk ERTAŞ
 4. Prof.Dr. Hakkı ŞİMŞEK
 5. Doç.Dr. Mustafa OYLUMLU
 6. Doç.Dr. Nihat POLAT
 7. Doç.Dr. Halit ACET
 8. Doç.Dr. Mehmet Ata AKIL
 9. Doç.Dr. Mehmet Zihni BİLİK
 10. Doç.Dr. Muhammed OYLUMLU
 11. Dr.Öğr.Üyesi Muhammed DEMİR
 12. Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖZBEK
 13. Dr. Mehmet Sait COŞKUN
 14. Dr.Lezgin DURSUN    
 15. Dr.Barış  ACUN
 16. Dr.İbrahim Halil AKTAN(Kadrosu Sağlık Bak.)
 17. Dr. Baran ARIK
 18. Dr. Lokman ARGUN
 19. Dr.Abdulaziz YALÇIN
 20. Dr.Merve YENTÜR
 21. Dr. Kamran İLDIRIMLI
 22. Dr. Bünyamin YILDIRIM