DÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ANABİLİM DALI TARİHÇESİ 

Anabilim Dalımız 1969 yılında “Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Kürsüsü” olarak kuruldu. 1970 yılında Prof.Dr.Özdemir Gülesen’in kürsüye gelmesinden sonra 1972 yılında “Halk Sağlığı Anabilim Dalı” adını aldı. Ülkemizde çeşitli kurumlarda çalışan 18 halk sağlığı uzmanı uzmanlık eğitimini Anabilim Dalımızdan almıştır. Bunun yanında 6 kişi halk sağlığı doktorası, 8 kişi yüksek lisansını tamamlamıştır. 

1979 yılında Anabilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Ersen İLÇİN 2007 yılında emekliye ayrılmıştır. 2007 yılında anabilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Perran TOKSÖZ şuan Prof.Dr.Günay SAKA yürütmektedir.

ANABİLİM DALI FAALİYET AMACI

Anabilim Dalımızın faaliyet amacı; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler mezun etmek; halk sağlığı ve yan dallarında toplumu ve bölgeyi tanıyan, sağlık sorunlarını bilen ve çözüm önerileri üretebilen uzmanlar (Tıpta uzmanlık, MSc, PhD) yetiştirmek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmak. Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Günay SAKA

Akademik Kadro:

 1. Prof.Dr. Günay SAKA
 2. Prof.Dr. Ali CEYLAN
 3. Dr. Öğr. Üyesi Zehra KILINÇ
 4. Dr.Öğr.Üyesi Hıdır SARI
 5. Uz.Kadir ARI
 6. Dr. Bilal YILDIZ
 7. Dr. Gözde İSEN
 8. Dr. Şeyhmus SOYSAL
 9. Dr. Cihan ORUÇ
 10. Dr. Hanife Hilal ANDAN
 11. Dr.Hüsna BALKAN(Kadrosu Sağlık Bak.)
 12. Dr. Damla KILIÇ
 13. Dr. Murat AKTAR
 14. Dr. Elanur GÜZEL

ÇALIŞMA ALANLARI VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dicle üniversitenin akademik ve idari bölümlerinde görev almaktadır. Tıp Fakültesi, Sağlık yüksek okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Diş Hekimliği Fakültesinde Halk Sağlığı dersleri verilmektedir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Anabilim dalımızda Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri süresince bitirme tezleri ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma sonuçları ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmakta, Bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanmaktadır 

Üniversite bünyesinde yapılan tez çalışmalarına, araştırmalara planlama uygulama ve analiz aşamalarında danışmanlık verilmektedir.

UYGULAMA VE HİZMET

Anabilim dalı öğretim üyeleri Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların il örgütlerinin teknik ve eğitim çalışmalarına etkin olarak katılmakta, alanlarına giren konularda teknik danışmanlık vermekte ve raporlar hazırlamaktadır. 

Ana bilim dalı öğretim üye ve elamanları bölgesel ve ulusa, afet ve salgın müdahale ekiplerinde doğrudan görev almaktadır. Anabilim dalı elemanları Diyarbakır’da birçok kamu kurumu, meslek örgütü ve STK ların halk sağlığı sorunları konusunda ilk başvuru mercisi olarak görülmekte ve Üniversitemiz Rektörlüğü aracılığıyla bölüm öğretim üyelerimizin uzmanlık bilgilerine başvurulmaktadır.


ANABİLİM DALI MİSYONU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler mezun etmek; halk sağlığı ve yan dallarında toplumu ve bölgeyi tanıyan, sağlık sorunlarını bilen ve çözüm önerileri üretebilen uzmanlar (Tıpta uzmanlık, MSc, PhD) yetiştirmek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulun-mak.

ANABİLİM DALI VİZYONU

Halk sağlığı eğitimi ve alan çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir kuruluş olmak.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16