DÜTF Fizyoloji Anabilim Dalı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

               TARİHÇE

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1968-1969 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizin Diyarbakır’a nakilleri  sonucu   ‘Fizyoloji Kürsüsü’ adıyla kurulmuştur. Başlangıçta 10 yıla yakın bir süre boyunca fizyoloji dersleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü’nün değerli öğretim üyeleri tarafından verilmiştir.  Anabilim Dalının öz akademik  kadrosu oluşana kadar fizyoloji dersleri,  konuk öğretim üyeleri (rotasyoner) ve  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  klinik öğretim üyeleri tarafından anlatılmıştır. Kuruluşundan 1982 yılına kadar Fizyoloji Kürsü Başkanlığı görevini  her dönemin Tıp Fakültesi Dekanı yürütmüştür. 1982’de yürürlüğe giren YÖK’ün  2547 sayılı yasası gereğince Tıp Fakültelerinde 'Kürsü' ifadesi yerini 'Anabilim Dalı' na bırakmıştır.

  Fizyoloji Kürsüsüne 1977-1980 yılları arasında atanan asistanlar  Ziya KAYGISIZ, M. Orhan DENLİ, Dr. Mustafa YURTSEVEN ve Mehmet ŞAHİN olmuşlardır. Bir iki yıl içinde Ziya KAYGISIZ ve Dr. Mustafa YURTSEVEN  Diyarbakır’dan ayrılmış, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN ise 1988 yılında vefat etmiştir. Fizyoloji Anabilim Dalının ilk öğretim üyesi M. Orhan DENLİ 1982 yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ve 2000 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlık görevini yürütmüştür. Prof.Dr.M.Orhan DENLİ, bu süreçte Fizyoloji Anabilim Dalının öz akademik kadrosunun oluşumunda büyük katkıları olmuştur. 1990 yılında Doçent, 1996 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Dr. Abdurrahman ŞERMET, 1989 yılında Fizyoloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak  atanmış ve bu tarihten itibaren Anabilim Dalının eğitim-öğretim, akademik ve idari işlerin yürütülmesine katılmıştır. 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında  Profesör ünvanını alan Prof. Dr. Abdurrahman.ŞERMET 2000-2020 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Anabilim Dalımızda, bugünkü akademik kadroyu oluşturan öğretim üyelerinin yanı sıra,  üniversitemizin bazı fakülteleri ile ülkemizin değişik üniversitelerinde görev alan bir çok öğretim üyesi yetişmiştir. Anabilim Dalımızın değerli  öğretim üyelerinden Prof.Dr.Yüksel KOÇYİĞİT, 2014 yılında  vefat etmiştir.  Ocak 2020 tarihinden bu yana Anabilim Dalı Başkanlık görevini Prof. Dr. Hüda OFLAZOĞLU DİKEN sürdürmektedir.

AKADEMİK KADRO :  (Anabilim Dalında göreve başlama yılı parantez içinde verilmiştir).

Anabilim Dalı Başkanı :       Prof. Dr. Hüda OFLAZOĞLU DİKEN ( iç hat: 4352) 1. Prof.Dr.M. Orhan DENLİ (1977)
 2. Prof.Dr. Cihat GÜZEL (1984)
 3. Prof.Dr. Hüda OFLAZOĞLU DİKEN (1984)
 4. Prof.Dr. Mustafa KELLE (1984)
 5. Prof.Dr. Mehmet AYBAK (1986)
 6. Prof.Dr. Mukadder BAYLAN (1986)
 7. Prof.Dr. Basra DENİZ OBAY  (1993)
 8. Prof .Dr. H.Murat BİLGİN (2000)
 9. Öğrt. Gör.Recep GELİR (1986)
 10. Arş.Gör.Dr. Hacer KAYHAN KAYA (ÖYP)
 11. Arş.Gör.Dr. Cemre UÇAR EKİN
 12. Arş.Gör.Dr. Selma AYDAR
 13. Arş.Gör.Dr. İlknur NARİNÇ

 

 

 

GENEL TANITIM

Fizyoloji nedir?  Tıp Eğitimindeki  Önemi

Fizyoloji, yaşamın mantığıdır. Moleküler/hücresel düzeyden başlayarak doku, organ sistemleri ve tüm organizmaya kadar canlı yapıların işlevini ve nasıl çalıştıklarını anatomi, histoloji, biyokimya ve biyolojik bilimleri entegre ederek inceler ve araştırır.  

Fizyoloji, Tıp eğitiminde temel bilimler ile klinik  bilimler arasındaki bağlantıyı sağlar. Doğru ve isabetli klinik yaklaşımlar için iyi bir fizyoloji bilgisi hekimler için vazgeçilmezdir.

Hedefler

Fizyoloji Anabilim Dalının akademik hedefi,  organizmanın tüm düzeylerinde fonksiyonlar üzerine araştırma yapmak, canlının değişen iç ve dış şartlara uyumunu sağlayan mekanizmaların nasıl çalıştığını incelemek ve eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir.

Organizasyon

Fizyoloji Anabilim Dalı,  Dicle nehrinin  karşı yakasındaki  üniversite kampüsünde, Tıp Fakültesi ana binasında yer almaktadır.

Akademik personel sayısı 14, idari personel sayısı 3 tür. Ayrıca 3 tıpta uzmanlık öğrencisi, 7 doktora öğrencisi ve 2 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur.

  Fizyoloji öğretimi öğrenci laboratuvarı teorik dersliklerin yakınında, araştırma laboratuvarları  ise anabilim dalında yer almaktadır. Bunlar, egzersiz fizyolojisi laboratuvarı, elektrogastrografi  laboratuvarı , genel araştırma laboratuvarıdır.

Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim  üyeleri,  tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü, atatürk sağlık hizmetleri yüksek okulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda fizyoloji teorik ve pratik derslerini vermektedirler.

 

İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16 /(4570)