Görev Tanımları


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
01. Tarım Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şemasıİndir
02. Yüksekokul Müdürüİndir
03. Yüksekokul Kuruluİndir
04. Yüksekokul Yönetim Kuruluİndir
05. Yüksekokul Disiplin Kuruluİndir
06. Müdür Yardimcisi (Egitim-Ögretim Isleri)İndir
07. Müdür Yardimcisi (Idari-Mali Isler)İndir
08. Bölüm Baskanliklariİndir
09. Program Başkanlıklarıİndir
10. Bölüm Kuruluİndir
11. Öğretim Üyeleriİndir
12. Ögretim Görevlileriİndir
13. Yüksekokul Staj Komisyonuİndir
14. Bölüm Mezuniyet Komisyonuİndir
15. Yüksekokul Akademik Degerlendirme ve Kriter Ön Inceleme Komisyonuİndir
16. Egitim Ögretim ve Akreditasyon Komisyonuİndir
17. Yüksekokul Sekreteriİndir
18. Müdür Sekreteriİndir
19. Personel Isleri Birimiİndir
20. İdari İşler Birimiİndir
21. Bölüm Sekreterlikleriİndir
22. Ögrenci Isleri Birimiİndir
23. Satin Alma Birimiİndir
24. Tasinir Kayit Birimiİndir
25. Taşınır Kontrol Yetkilisiİndir
26. İç Hizmetler Sorumlusuİndir
27. Teknik Hizmetler Birimiİndir
28. Arşiv ve Evrak Kayıtİndir
29. Yardimci Hizmetler Birimiİndir
30. Yardımcı Hizmetler Birimi-Fotokopiİndir
31. Koruma ve Güvenlik Birimiİndir
32. Yüksekokul Demirbaş Düşüm Komisyonuİndir
33. Yüksekokul Muayene-Teslim Alma Komisyonuİndir
34. Yüksekokul Evrak İmha Komsiyonuİndir
35. Yurt Içi Yurt Disi Bilimsel Arastirmalari Inceleme Komisyonuİndir
36. Yüksekokul Stratejik Plan Hazirlama, Izleme ve Degerlendirme Komisyonuİndir
37. Yüksekokul Tanitim Komisyonuİndir