Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

 

Prof. Dr. Davut KARAASLAN

Müdür -Başkan


 Prof. Dr. Özlem TONÇER

Seçilmiş Üye


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN

Seçilmiş Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Musa BÜYÜK

Üye


Öğr. Gör. Derya ISSI EKİNCİ

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk YEŞİL

Seçilmiş Üye     Zekeriya YOLCU

Yüksekokul Sekreteri-Raportör