DÜTF Vizyon

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN VİZYONU 


Katılımcılığa ve takım çalışmasına dayanan, kurumsallaşmış; bilgi üretme, bilgiyi yayma ve hizmet üretme konularında önde gelen; ulusal ve uluslararası toplumda saygı ve güvenle anılan; Sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan referans bir Tıp Fakültesi olmak.