DÜTF Tarihçe

DİCLE TIP FAKÜLTESİNİN TARİHÇESİ

Tıp Fakültemiz bugünkü Üniversitenin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu amaçla 20 Aralık 1960’ta Vehbi Muhlis Dabakoğlu başkanlığında 11 kurucu üye tarafından Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme Derneği kurulmuştur. Uzun çabalar sonucu 18 Aralık 1966 yılında ilk defa Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenim görmek üzere, 50 öğrenci Diyarbakır Tıp Fakültesi adına öğrenime başlamıştır. Tıp Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Payzın’dır. 1 Ekim 1969 tarihinde öğrenciler Ankara’dan getirilerekDiyarbakır’da eğitime başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalanarak Hıfzısıhha Enstitüsünün üst kısmı 2 yıllığına tahsis edilmiştir. Numune, Göğüs, Doğum hastaneleri, personelleri ile birlikte, Tıp Fakültesine devredilerek; doğumevi arkasındaki arsada (Bugünkü Devlet Hastanesi) 120 yataklı bir baraka hastane kurulmuş  ve y ine 6  adet barakada anatomi, biyoloji, kimya, fizik laboratuarları Osmanlıdan kalma Sultani ve Dar ülMuallimin binaları arkasındaki arsada surların dibinde faaliyete geçirilmiştir. Fiskaya mevkiindeki eski binalar da Milli Eğitim Bakanlığınca Tıp Fakültesine tahsis edilmiştir.

Bu günkü Tıp Fakültesi ve Hastanesinin temeli 9 Temmuz 1972 günü atılmış ve 21 Ekim 1981’de tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Fakültemiz 1974 yılında yeni kurulan Diyarbakır Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemiz 1982 tarihinde “Dicle Üniversitesi" adını almıştır. Fiskaya mevkiinden hizmete sokulan yeni yol ve köprü; Fakülte ile şehir arasındaki mesafeyi 3 km ye indirmiştir. Dicle Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, dershane, laboratuar ve idari blokların yanısıra 1400’e yakın yataklı hastaneleri ile klinik, poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakımları içermektedir. Hastane ana binası dışında OnkolojiHastanesi 2008 yılında, Çocuk Hastanesi 2010, Kalp Hastanesi 2013 yılında ayrı binalarda faaliyete geçirilmiştir. Acil ve travmatoloji hastanesi de 2015 yılında faaliyete geçirilmiştir. Tıp Fakültesinde 43 Anabilim dalında 327 öğretim üyesi, 380 araştırma görevlisi görev yapmakta ve 1010 civarında tıp fakültesi öğrencisi öğrenim ve eğitim görmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar, 4492 hekim ve 1975 uzman hekim yetiştiren Dicle Tıp Fakültesi, Türkiye’nin dört bir yanına hekim yetiştirmekle birlikte, bölgenin en önemli sağlık güvencesi olma fonksiyonunu başarı ile sürdürmektedir.