Görev Tanımları

Ziraat Fakültesi Görev Tanımları aşağıdaki linklerden indirilebilir

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
0Ziraat Fakültesi Organizasyon Semasiİndir
10Ziraat Fakültesi Fakülte Kuruluİndir
11Ziraat Fakültesi Fakülte Disiplin Kuruluİndir
12Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisiİndir
13Ziraat Fakültesi Dekan Sekreteriİndir
14Ziraat Fakültesi Bölüm Sekreterlikleriİndir
15Ziraat Fakültesi Egitim Ögretim Komisyonuİndir
16Ziraat Fakültesi Bölüm Kuruluİndir
17Ziraat Fakültesi Ögretim Yardimcilariİndir
18ZIraat Fakültesi Akademik Degerlendirme ve Kriter Ön Inceleme Komisyonuİndir
19Ziraat Fakültesi Akreditasyon Komisyonuİndir
1Ziraat Fakültesi Dekanİndir
20Ziraat Fakültesi Bilimsel Arastirmalari Inceleme Komisyonuİndir
21Ziraat Fakültesi Bölüm Mezuniyet Komisyonuİndir
22Ziraat Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonuİndir
23Ziraat Fakültesi Tanitim Komisyonuİndir
24Ziraat Fakültesi Sayim Komisyonuİndir
25Ziraat Fakültesi Satin Alma Komisyonuİndir
26Ziraat Fakültesi Ögrenci Isleri Birimi Sefİndir
27Ziraat Fakültesi Ögrenci Isleri Birimi Memurİndir
28Ziraat Fakültesi Personel Isleri Birimi Sefİndir
29Ziraat Fakültesi Personel Isleri Birimi Memurİndir
2Ziraat Fakültesi Dekan Yardimcisi (Egitim-Ögretim Isleri)İndir
30Ziraat Fakültesi Kütüphane Birimi Memurİndir
31Ziraat Fakültesi Satin Alma Birimi Memurİndir
32Ziraat Fakültesi Evrak Kayit Isleri Memuruİndir
33Ziraat Fakültesi Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisiİndir
34Ziraat Fakültesi Stratejik Plan Hazirlama, Izleme ve Degerlendirme Komisyonuİndir
35Ziraat Fakültesi Teknik Hizmetleri Birimi Teknisyen veya Teknikerİndir
36Ziraat Fakültesi Teknik Servis Birimiİndir
37Ziraat Fakültesi Bilgi Teknolojileri Birimi Teknisyen veya Teknikeriİndir
38Ziraat Fakültesi Koruma ve Güvenlik Memuruİndir
39Ziraat Fakültesi Soförİndir
3Ziraat Fakültesi Dekan Yardimcisi (Idari-Mali Isler)İndir
40Ziraat Fakültesi Bahçivanİndir
41Ziraat Fakültesi Hayvan bakıcısı Görev Tanımıİndir
42Ziraat Fakültesi Yardimci Hizmetler Birimi Fotokopiciİndir
43Ziraat Fakültesi Yardimci Hizmetler Birimi Hizmetliİndir
44Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlileri Görev Tanımıİndir
45Ziraat Fakültesi Piyasa Araştırma Komisyonuİndir
46Ziraat Fakültesi Kazan Görevlisi Görev Tanımıİndir
47Ziraat Fakültesi Boya Badana Görevlisi Görev Tanımıİndir
48Ziraat Fakültesi Genel idari hizmetler Görev Tanımıİndir
49Ziraat Fakültesi Iç Hizmetler Birimi Görev Tanımıİndir
4Ziraat Fakültesi Fakülte Sekreteriİndir
5Ziraat Fakültesi Bölüm Baskanliklariİndir
6Ziraat Fakültesi Ana Bilim Dali Baskanliklariİndir
7Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Doçent Dr..Dr.Ögr. Üyesi Görev Tanimiİndir
8Ziraat Fakültesi Ögretim Görevlileri ve Okutmanlarİndir
9Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluİndir