Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜBÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bölümümüz 2004 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde, “Tarım Makinaları Bölümü” adı ile kurulmuş olup, 2015 yılında “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü” adını alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüz kurulduğu tarihten itibaren bölge ve ülke tarımının kalkınmasına hizmet edecek araştırma faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Bölümümüzün temel amacı, çalışma alanlarıyla ilgili mühendislik bilim ve teknolojilerini uygulayarak, bitkisel ve hayvansal üretimdeki mekanizasyona ilişkin sorunların çözümlenmesini sağlamak, üretimi daha kolay ve verimli hale getirmek şeklinde özetlenebilir. Tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymak, ayrıca ülkemizde olmayan tarımsal mekanizasyon teknolojileri hakkında makina imalatçılarını ve üreticileri bilgilendirmekte bölümün amaçları arasındadır.

 

Bölümüzün temel çalışma alanları;

 

 • Toprak İşleme Mekanizasyonu,
 • Ekim, Dikim ve Gübreleme Mekanizasyonu,
 • Sulama Makinaları,
 • Tarımsal Savaş Mekanizasyonu,
 • Hasat-Harman Mekanizasyonu,
 • Hasat Sonrası İşlemler Mekanizasyonu,
 • Tarımda Enerji Kullanımı,
 • Tarımsal Elektrifikasyon,
 • Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama,
 • Hayvansal Üretimde Mekanizasyon,
 • Tarım Makinaları Tasarımı,
 • Motorlar ve Tarım Traktörleri
 • Hassas Tarım Uygulamaları, şeklinde sıralanmaktadır.

 

Bölümümüz, 2011 yılından itibaren T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca kredili satış desteği verilen çeşitli tarım alet ve makinalarının deneylerini yapmaya ve raporlamaya yetkilendirilmiştir. 2011 yılından bu yana farklı makinalar olmak üzere çok sayıda rapor düzenlemiştir. Bölümümüz bu yetkilendirmeden dolayı Tarımsal Mekanizasyon Kurulu aktif üyesidir.

 

Bölümümüz, kurulduğu tarihten bu yana, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere, Teknik Resim Salonu, Biyolojik Malzeme Laboratuvarı, Sulama Laboratuvarı, Mekanik İşleme Atölyesi, Bitki Koruma Laboratuvarı ve Termik Motor Laboratuvarı gibi altyapıları oluşturulmuştur. Ayrıca 2018-2019 Eğitim ve öğretim Yılı, Güz Döneminden itibaren Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı kapsamında Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

 

 

 

Eğitim-öğretim süresince;

 

 • Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama amaçlarını kullanma yeteneği kazanacak,
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlı ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğini geliştirecek,
 • Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahip olacak,
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya ad süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olacak,
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olarak çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında optimum mekanizasyon sistemlerinin seçimi, planlaması, işletilmesi ve karşılaşılabilecek sorunların giderilmesinde amaca uygun çözümler üretebilecek,
 • Tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak planlayabilme ve kullanabilme, yürüttüğü faaliyetlerde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite konularında yeterli bilincine, çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği, sorumluluk alma özgüvenini ve ilgili sektörlerde danışmanlık yapabilme yeteneğine sahip olacak,
 • Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme, mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilme ve Türkçe sözlü, yazılı ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisine sahip olacak,
 • Eğitimin sonunda mezunlarımız, temel bilimler ve ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya ve bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilimleri tarım makinaları alanındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahip olacaktır.

 

 

Bölümüzde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize “Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilmekte olup, diploma ekinde de bölümü belirtilmektedir.

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan lisans öğrencilerimiz “Ziraat Mühendisi” unvanıyla T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı kamu ve özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Belediyelerde, Tarım makinaları ile Traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım, onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde ve bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışabilmektedirler.

BÖLÜMÜMÜZCE VERİLEN DENEY RAPORLARI

Akademik Kadro

Arş. Gör. Mihriban OKUR

 

 


 

 

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ

 

Bölüm: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Tarım Makinaları

Çalışma Alanları: Toprak İşleme Makinaları, Hasat Harman Makinaları,  Hayvancılıkta Mekanizasyon

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8530

e mail:  asessiz@dicle.edu.tr         

e mail: asessiz47@gmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=3B5C1ABD281370E0

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=abdullah+sessiz&oq =

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1348471/abdullah-sessiz/        (I-6485-2019)

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-3883-0793

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

 

 


           


           

 

Prof. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİN

 

Bölüm: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Çalışma Alanları: Biyogaz, Biyomotorin, Termik Motorlar

İdari Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Dahili telefon : 8531

e mail:   konuralp.elicin@dicle.edu.tr

e mail: akelicin@gmail.com

Yök kademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=9719D963060AB5E8

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=en&imq=Konuralp+Eli%C3%A7in#

Researcher ID: https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/     (ABA-4109-2020)

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-3240-4547

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

 

 


 

 

Prof. Dr. Songül GÜRSOY

 

Bölüm: Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Tarım makinaları

Çalışma Alanları: Toprak İşleme Mekanizasyonu,  Ekim, Dikim ve Gübreleme Mekanizasyonu, Hasat Sonrası   İşlemler Mekanizasyonu, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Toprak-Alet-Bitki Etkileşiminin Analizi, Mekanik Yabancı Ot Kontrolü, Bitkisel Üretimde Mekanizasyon

İdari Görev: -

Dahili telefon : 8529

e mail:   songul.gursoy@dicle.edu.tr           

e mail:

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7213EB2030A9CB52

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-EvB9wsAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1258243/songul-gursoy/

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-6145-0684

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

Dr.Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT

Dr.Öğr. Üyesi Fatih Göksel PEKİTKAN

 

Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Doç. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİNİndir
Prof. Dr. Abdullah SESSİZİndir