Vizyon ve Misyon

 

Vizyonumuz

Evrensel eğitim-öğretim programları çerçevesinde, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temellerinde, araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi birikimi ve becerilerini toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, paydaşların beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, en fazla tercih edilen Ziraat Fakültesi olmaktır.

 

 

 

Misyonumuz

Lisans ve lisansüstü düzeyde, araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, yenilikçi, işbirliklerine açık, etik değerlere önem veren, sosyal sorumluluk sahibi ve güncel, nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapma becerisine sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek; edinilen bilgi ve araştırma sonuçlarını paydaşlara ve üreticilere sunarak toplum refahını artırmaktır.