Hakkımızda


Fakülte, GAP Bölgesinin tarımsal potansiyeli göz önünde bulundurularak 1992 yılında kuruldu ve1993 yılında Tarla bitkileri Bölümü’ne öğrenci alındı.1995 yılında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Zootekni Bölümleri, 2004 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri kuruldu. Akademik kadrosunda 18 Profesör, 15 Doçent, 8 Dr.Öğr.Üyesi, 3 Araş. Gör.Dr. ve 4 Araş. Gör. olmak üzere 48 Öğretim Elemanı mevcuttur. Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları ve Tek Bölümü ve Zootekni Bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almakta olan 1022 öğrenci bulunmaktadır. Fakültemiz Bölümleriince Fen Bilimleri Enstitüsü ana bilim dalı altında BAHÇE BİTKİLERİ (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim ve Doktora ) BİTKİ KORUMA ( Tezli Yüksek Lisans, Doktora ) TARLA BİTKİLERİ ( Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora ) ZOOTEKNİ (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim ve Doktora) TARIM MAKİNELERİ ve TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ) eğitimi de verilmektedir. TUBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, GAP İdaresi, Kalkınma Ajansı, BAP vb. gibi kurumlardan aldığı desteklerle tamamladığı 50’den fazla araştırma projesi ve devam etmekte olan 30’dan fazla araştırma, uygulama ve eğitim projeleri ile aktif olarak araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bitki ıslahı araştırmaları neticesinde elde edilmiş ve Fakülte adına tescil edilmiş olan 1 pamuk, 1 yonca, 1 mercimek, 1 buğday, 1 arpa ve 5 fiğ çeşidi ve EKOREZ markası (üzüm suyu, pekmez, pestil ve sucuk üretimi tescilli markası ) bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde sertifikalı tohumluk ve sertifikalı fidan üretilerek bölgedeki üreticilerin kullanımına sunulmaktadır.

 

Fakültenin Gelecek Projeksiyonu:

Ziraat Fakültesi öğrencilerini araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak, bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini uygulamalı olarak göstermek,Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak,Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,Bölge çiftçisine yeni tarımsal uygulamalar konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verebilecek bir eğitim-uygulama merkezi oluşturmak, bölgedeki tarımsal sorunların çözümüne yönelik ve üretimi artırmayı hedefleyen araştırmalar yaparak özelde bölge tarımı, genelde ise ülke tarımına katkıda bulunmaktır.