Staj

D.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 STAJ BİLGİLENDİRME METNİ

 

Stajın amacı

            Öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile ilgili olarak yurtiçi-yurtdışı kamu ve özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

 

Staj süresi

              2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı döneminde Fakültemize bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için zorunlu yaz stajı Fakültemiz Dekanlığı tarafından 08 Temmuz 2024 ile 06 Eylül 2024 tarihleri arasında olacak şekilde 30 (otuz) iş günü olarak belirlenmiştir.

Başvurular 01 Şubat 2024 - 28 Haziran 2024 tarihlerinde ilgili bölüm sekreterliğince alınacaktır (28 Haziran 2024 Saat 16.00 a kadar). 

           Fakültemiz Dekanlığı tarafından yaz stajı başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin ilgili kurum/kuruluşta herhangi bir nedenden dolayı staja başlayamamaları durumunda staj başlamadan önce Dekanlığımıza bilgi vermek ve stajı iptal ettirmek zorundadır. Bilgi vermemeleri halinde cezai sorumluluk öğrencimize ait olup, ilgili öğrenci adına yatırılmış olan SGK pirim ödemeleri söz konusu öğrenciden tahsil edilecektir.

Staj Muafiyet Talebi Olanalar:

            Fakültemizde öğrenim gören ve daha önce staj yapan öğrenciler için öncelikli olarak ÖDB-FRM-432 DÜ Staj Muafiyet Dilekçesi Formu doldurularak en geç 28 Haziran 2024 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  başvuruda bulunması gerekmektedir. Muafiyeti kabul edildikten sonra eksik olan staj süresini tamamlamak için aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak staj başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Fakültemiz dışında staj yapacaklar;

 

           Yaz stajını özel sektörde veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapacak olan öğrencilerimiz ilk olarak ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu’nu doldurup staj yapacağı kurum/kuruluşun onayını alacak, daha sonra ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi (Dilekçe 1) eksiksiz olarak doldurup, bu formun ekine ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu ekleyerek 28 Haziran 2024 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunacaktır. Bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

 

 

Fakültemizde staj yapacaklar;

 

            Fakültemizde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz ise  ilk olarak ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu’nu doldurup ilgili bölüm staj sorumlusu öğretim elemanına onaylatmaları gerekmektedir. Daha sonra ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi (Dilekçe 1)ni eksiksiz olarak doldurup, bu formun ekine ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu ekleyerek  28 Haziran 2024 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine) aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunacaktır. Bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

Genel Hükümler

           1- Zorunlu yaz stajını yapmak isteyen ve şehir dışında olan öğrencilerimiz için ise ilgili evrakların doldurup imzalı şekilde posta, mail, fax ( Evrakların asıları Dekanlığımıza teslim edilecektir.)  ya da bir yakını aracılığı ile ilgili Bölüm Staj Sorumlusu olan öğretim elemanına onaylatılıp, Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda söz konusu yaz stajı iptal edilecektir.

            2-Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde staja başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem staj yapmaktan vazgeçmiş sayılır.

 

             3-Staj sona erdiğinde, kurumlar her öğrenci için doldurulacakları Staj Sonuç Belgesini (ÖDB-FRM-433 DÜ Staj Sonuç Belgesi Formu), staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde Dekanlığa (ilgili bölüm sekreterliğine)  gönderirler. Staj Sonuç Belgesi gelmeyen veya belirtilen tarihten sonra gelenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

                       

          4-Stajını daha sonra yapmak isteyenler, staj erteleme dilekçesi (ÖDB-FRM-430 DÜ Staj Erteleme Dilekçesi) ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

        5-İlgili formlara sayfa altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu ve Bölüm staj Sorumluları

  

Bölümü 

Adı Soyadı

e mail

Telefon numarası

Komisyon Başkanı

Doç.Dr. Songül AKIN

sakin@dicle.edu.tr

0412 241 10 00- Dahili - 8571

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Arş.Gör.Erhan AKALP

erhan.akalp@dicle.edu.tr

0412 241 10 00- Dahili - 8573

Bitki Koruma Bölümü

 Arş.Gör.Dr. Serkan BAYMAN

serkan.bayman@dicle.edu.tr

0412 241 10 00- Dahili - 8542

Tarım Mak. Ve Tek. Müh. Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT

mmturgut@dicle.edu.tr 

0412 241 10 00- Dahili - 8697

Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

myildirim@dicle.edu.tr 

0412 241 10 00- Dahili - 8540

Zootekni Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay BARITÇI

ilkay.baritci@gmail.com 

0412 241 10 00- Dahili - 8520

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 21280 Sur / DİYARBAKIR

ziraat@dicle.edu.tr

Fax: 0412 241 10 48

  

 

Fotoğraf GalerisiDosya Ekleri

Açıklamaİndir
D. Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Defteri (Kapak)İndir
ÖDB -FRM-167 Zorunlu Staj Başvuru Formuİndir
ÖDB -FRM-168 Staj Sicil Formuİndir
ÖDB -FRM-425 Staj Defteri Öğrenci Kimlik Bilgileri Formuİndir
ÖDB -FRM-426 Öğrenci Staj Günlük Çalışma Raporu Formuİndir
ÖDB -FRM-427 Staj Başvuru Dilekçesiİndir
ÖDB -FRM-428 İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formuİndir
ÖDB -FRM-429 Staj Kurum Bildirimi Dilekçesiİndir
ÖDB -FRM-430 Staj Erteleme Dilekçesiİndir
ÖDB -FRM-431 Staj Kurum Başvuru Dilekçesiİndir
ÖDB -FRM-432 Staj Muafiyet Dilekçesi Formuİndir
ÖDB -FRM-433 Staj Sonuç Belgesi Formuİndir
Staj Sırasında Uyulması Gereken Kurallarİndir
ZİR-TLM-175 DÜ Ziraat Fakültesi Staj Uygulama Talimatıİndir