Staj

D.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ BİLGİLENDİRME METNİ

 

Stajın amacı

Öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile ilgili olarak yurtiçi-yurtdışı kamu ve özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

 

Staj süresi

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı döneminde Fakültemize bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için zorunlu yaz stajı Fakültemiz Dekanlığı tarafından 10 Temmuz 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak şekilde 30 (otuz) iş günü olarak belirlenmiştir BAŞVURULAR 16 Ocak 2023 - 03 Temmuz 2023 tarihlerinde ilgili bölüm sekreterliğince alınacaktır (03.07.2023 Saat 16.00 a kadar). 

Fakültemiz Dekanlığı tarafından yaz stajı başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin ilgili kurum/kuruluşta herhangi bir nedenden dolayı staja başlayamamaları durumunda staj başlamadan önce Dekanlığımıza bilgi vermek ve stajı iptal ettirmek zorundadır. Bilgi vermemeleri halinde cezai sorumluluk öğrencimize ait olup, ilgili öğrenci adına yatırılmış olan SGK pirim ödemeleri söz konusu öğrenciden tahsil edilecektir.

Staj Muafiyet Talebi Olanalar:

            Fakültemizde öğrenim gören ve daha önce staj yapan öğrenciler için öncelikli olarak ÖDB-FRM-432 DÜ Staj Muafiyet Dilekçesi Formu doldurularak en geç 03 Temmuz 2023 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  başvuruda bulunması gerekmektedir. Muafiyeti kabul edildikten sonra eksik olan staj süresini tamamlamak için aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak staj başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Fakültemiz dışında staj yapacaklar;

 

 Yaz stajını özel sektörde veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapacak olan öğrencilerimiz ilk olarak ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu’nu doldurup staj yapacağı kurum/kuruluşun onayını alacak, daha sonra ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi (Dilekçe 1) eksiksiz olarak doldurup, bu formun ekine ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu ekleyerek 03 Temmuz 2023 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunacaktır. Bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

Fakültemizde staj yapacaklar;

 Fakültemizde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz ise  ilk olarak ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu’nu doldurup ilgili bölüm staj sorumlusu öğretim elemanına onaylatarak daha sonra ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi (Dilekçe 1)ni eksiksiz olarak doldurup, bu formun ekine ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu ekleyerek  03 Temmuz 2023 saat 16:00’a kadar istenilen evraklarla beraber Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunacaktır. Bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

Genel Hükümler

1- Zorunlu yaz stajını yapmak isteyen ve şehir dışında olan öğrencilerimiz için ise ilgili evrakların doldurup imzalı şekilde posta, mail, fax ( Evrakaların asıları Dekanlığımıza teslim edilecektir.)  ya da bir yakını aracılığı ile ilgili Bölüm Staj Sorumlusu olan öğretim elemanına onaylatılıp, Dekanlığımıza (ilgili bölüm sekreterliğine)  teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda söz konusu yaz stajı iptal edilecektir.

2-Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde staja başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem staj yapmaktan vazgeçmiş sayılır.

 

3-Staj sona erdiğinde, kurumlar her öğrenci için doldurulacakları Staj Sonuç Belgesini (ÖDB-FRM-433 DÜ Staj Sonuç Belgesi Formu), staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde Dekanlığa (ilgili bölüm sekreterliğine)  gönderirler. Staj Sonuç Belgesi gelmeyen veya belirtilen tarihten sonra gelenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

                       

4-Stajını daha sonra yapmak isteyenler, staj erteleme dilekçesi (ÖDB-FRM-430 DÜ Staj Erteleme Dilekçesi) ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

5-İlgili formlara sayfa altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Fakültemiz Staj Bölüm Sorumluları:

 

Tarla Bitkileri Bölümü: Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM ( myildirim@dicle.edu.tr )

TLF: (0412 241 10 00- Dahili -8540)

 

Bahçe Bitkileri Bölümü: Doç. Dr. Songül AKIN (sakin@dicle.edu.tr)

TLF: (0412 241 10 00- Dahili -8571)

 

Bitki Koruma Bölümü: Arş. Gör. Serkan BAYMAN ( serkan.bayman@dicle.edu.tr )

TLF: (0412 241 10 00- Dahili -8542)

 

Tarım Mak. Ve Tek. Müh. Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT ( mmturgut@dicle.edu.tr  ) TLF: (0412 241 10 00- Dahili -8697)

Zootekni Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi İlkay BARITÇI ( ilkay.baritci@gmail.com )

TLF: (0412 241 10 00- Dahili -8520)

 

Fax: 0412 241 10 48

 

Posta Adresi: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 21280 Sur / DİYARBAKIR

Fotoğraf GalerisiDosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
1/17/2023D. Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Defteri (Kapak)İndir
1/17/2023ÖDB -FRM-167 Zorunlu Staj Başvuru Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-168 Staj Sicil Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-425 Staj Defteri Öğrenci Kimlik Bilgileri Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-426 Öğrenci Staj Günlük Çalışma Raporu Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-427 Staj Başvuru Dilekçesiİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-428 İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-429 Staj Kurum Bildirimi Dilekçesiİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-430 Staj Erteleme Dilekçesiİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-431 Staj Kurum Başvuru Dilekçesiİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-432 Staj Muafiyet Dilekçesi Formuİndir
1/17/2023ÖDB -FRM-433 Staj Sonuç Belgesi Formuİndir
3/19/2021Staj Sırasında Uyulması Gereken Kurallarİndir
1/17/2023ZİR-TLM-175 DÜ Ziraat Fakültesi Staj Uygulama Talimatıİndir