Zootekni Bölümü

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1995 yılında açılmıştır.


Bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Arş. Gör. Dr.  görev yapmaktadır.

Zootekni’nin mesleki anlamı, hayvansal üretim mühendisliği olup,  çiftlik hayvanlarında genetik yapıyı ve çevre koşullarını iyileştirerek ekonomik, sağlıklı, güvenilir, kaliteli hayvansal ürünler elde etmeyi ve hayvansal üretimi artırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu esaslar doğrultusunda ekonomik öneme sahip hayvanların yetiştirilmesi, ıslah edilmesi, beslenmesi, yem teknolojisi gibi konularda eğitim ve araştırma-uygulama çalışmaları Zootekni Bölümünün faaliyetleri arasındadır.

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları bulunan Zootekni Bölümü; başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi hayvancılığını geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası önemli projeler yürütmektedir.

Bölüme ait Araştırma ve Uygulama Ünitesinde aşağıda sıralanan birimler bulunmakta olup bu ünitelerde çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 • Koyun Yetiştiriciliği,
 • Yumurta Tavukçuluğu,
 • Bıldırcın Yetiştiriciliği,
 • Organik Etlik Tavuk Yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş Hayvancılık,
 • Organik Yem üretim Tesisi,
 • Organik Keçi Yetiştiriciliği
 • Arıcılık,
 • Biyogaz,
 • Yem Analizi ve Hayvan Besleme Laboratuvarı
 • Hayvan Yetiştirme ve Fizyoloji Laboratuvarı

Zootekni Bölümünden mezun olan Zooteknist Ziraat Mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve hayvancılıkla doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenen özel sektör kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Akademik Kadro

Prof.Dr. Muzaffer DENLİ  (Dekan)  

Prof. Dr. Nihat TEKEL (Bölüm Başkanı )

Doç. Dr. Ramazan DEMİREL

Doç. Dr. H. Deniz ŞİRELİ

Doç. Dr. Muhittin TUTKUN (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat TATAR  

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞENTÜRK DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi İlkay BARITCI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin İPÇAK

Araş. Gör. Sibel BOZKURT 

Arş. Gör. Ali Han ÖZYURAN  


 

Prof.Dr. Muzaffer DENLİ

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Hayvan Besleme, Yem Teknolojisi

Çalışma Alanları: Organik Hayvancılık, Tavukçuluk, Rasyon Hazırlama, Yem Katkı Maddeleri, Mikotoksinler  

İdari Görev: Dekan

Dâhili telefon: 8527

E mail:   muzaffer.denli@gmail.com     

E mail: denlim@dicle.edu.tr

YÖK akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=4971CCB884171933

 Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=kvh87TAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Researcher ID: W-1181-2017

OrcID : 0000-0003-0472-7082

web adresi : …………….

 

 

 


  

 

Prof. Dr. Nihat TEKEL

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Hayvan yetiştirme

Çalışma Alanları: Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8521

e mail:   ntekel@dicle.edu.tr     

e mail: ntekel@hotmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=1412E4E2DB1A1574

Google scholar:

Researcher ID:

OrcID :

web adresi

 

 


 

Doç. Dr. Ramazan DEMİREL

 

Bölüm: ZOOTEKNİ

Uzmanlık alanı: YEM TEKNOLOJİSİ, HAYVAN BESLEME

Çalışma Alanları: ZİRAAT, GIDA, YEM

İdari Görev: -

Dahili telefon: 8523

e mail:   ramazand@dicle.edu.tr            

e mail: varsa ikinci mail adresinizi buraya yazın

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=169D4276056364D7

Google scholar: ………………………..  

Researcher ID: …………………………. 

OrcID : ………………………… 

web adresi : …………….

 

 

 

 

 

 

 


Doç. Dr. H. Deniz ŞİRELİ

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Küçükbaş

Çalışma Alanları: Küçükbaş

İdari Görev: Yok

Dahili telefon: 8528

e mail: sireli@dicle.edu.tr        

e mail: hdsireli@gmail.com

Yökakademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=E299FC9FF11E701B  

Google scholar:

Researcher ID

OrcID :

web adresi

 


Doç. Dr. Muhittin TUTKUN

 


 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat TATAR

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Büyükbaş Hayvan yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Damızlık Düve Yet., Buzağı Yet., Manda Yet., Sürü Yönetimi, Hayvan Refahı, Management, Barınak Planlama

İdari Görev: 

Dahili telefon : 8536

e mail:   tatar@dicle.edu.tr           

e mail:   tataralimurat@gmail.com

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=B06DCFC0D72C3A4B

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22ali+murat+tatar%22&btnG=&oq=ali

Researcher ID: https://researchid.co/tatar36

OrcID : 0000-0002-4993-2779

web adresi : -

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞENTÜRK DEMİREL

 

Bölüm: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Uzmanlık alanı: HAYVAN BESLEME, YEMLER VE HAYVAN BİLGİSİ,YEM TEKNOLOJİSİ

Çalışma Alanları: ZİRAAT, GIDA, YEM

İdari Görev: 

Dahili telefon : 8525

e mail:   senturk.@dicle.edu.tr       

e mail: varsa ikinci mail adresinizi buraya yazın

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=BD55AC87F8FB678E

Google scholar: ……………………….. 

Researcher ID: ………………………….

OrcID : …………………………

web adresi : …………….

 

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay BARITCI

 

Bölüm: ZOOTEKNİ

Uzmanlık alanı: KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Çalışma Alanları: ISLAH, , GENETİK, ÜREME BİYOLOJİSİ.

İdari Görev:

Dahili telefon : 8520

e mail: ilkay.baritci@dicle.edu.tr

e mail: ilkay.baritci@gmail.com

Yök Akademik: ARAŞTIRMACI 10222

Google Scholar: iLKAY BARITCI

Researcher ID: 10222

OrcID : 0000-0002-1087-8517

web adresi :

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin İPÇAK

Araş. Gör. Sibel BOZKURT 

Arş. Gör. Ali Han ÖZYURAN Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.