Bitki Koruma Bölümü


Tarihçesi
D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003
eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye kadar toplam 91
öğrenci mezun olmuştur. Bölümde yüksek lisans eğitimine 1999-2000 eğitim-öğretim
döneminde başlanmıştır. Doktora programı 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde
açılmıştır. Ayrıca Fitopatoloji ve
Entomoloji Anabilim Dalları 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde kurulmuştur.
Çalışma Konusu ve Alanları
Ziraat Fakültelerinde Bitki koruma konusunda eğitim-öğretim yapmakta, yani bitki
hastalık ve zararlıları ile ilgili konularda temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmekte, kamu
ve tüzel kuruluşlar ile özel şahıslara danışmanlık hizmetlerini vermektir.
Bölümde Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bu
ana bilim dalları altında birçok bilim dalları yer almaktadır.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ahmet BAYRAM  ( Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hamit KAVAK  

Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN

Prof. Dr. Erol BAYHAN

Prof. Dr. Halil BOLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) 

Doç.Dr. Cumali ÖZASLAN

Dr. Öğr. Üyesi M.Zeki KIZMAZ

Araş. Gör. Dr. Serkan BAYMAN
Prof. Dr. Ahmet BAYRAM  ( Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hamit KAVAK   

 

Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Entomoloji

Çalışma Alanları: Entomoloji

İdari Görev: --

Dahili telefon : 8559

e mail:  solmezbayhan@gmail.com;

e mail: solmez@dicle.edu.tr

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=F67B2A8397318A3F

Google scholar:

Researcher ID:

OrcID https://orcid.org/ 0000-0002-2285-6518

web adresi :

  

 

 

 

Prof. Dr. Erol BAYHAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Entomoloji

Çalışma Alanları: Entomoloji

İdari Görev: --

Dahili telefon : 8558

e mail:  erolbayhan@gmail.com         

e mail: erolbayhan@dicle.edu.tr

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=1A78F189321B1CEF

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=tr&authuser=1&user=jkom__gAAAAJ

Researcher ID: https://researchid.co/admin/editdata.php

OrcID https://orcid.org/0000-0002-7579-586X

web adresi : https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

 

  

 


 

Prof. Dr. Halil BOLU

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Entomoloji

Çalışma Alanları: Meyve ve Bağ Zararlıları, Böcek Faunası

İdari Görev: Yok

Dahili telefon : 8561

e mail:   besni@dicle.edu.tr

e mail:

Yök akademik:  

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CF2F64A6B3344C97

Google scholar https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Bolu+H%22&btnG =

Researcher ID: 43109

OrcID : 0000-0001-5488-0056

web adresi : Yok

 

 

 


 

Doç. Dr. Cumali ÖZASLAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Herboloji (Weed Science)

Çalışma Alanları: Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / İstilacı Bitkiler

İdari Görev:

Dahili telefon : 8568

e mail:   cumali.ozaslan@dicle.edu.tr         

e mail: cumaliz@yahoo.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=4CAF745A10997E64

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GbWaisUAAAAJ

Researcher ID: 123461

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-8660-5451

web adresi :

 

 


Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KIZMAZ

 


 

Araştırma Görevlisi Dr. Serkan BAYMAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Fitopatoloji

Çalışma Alanları: Bakteriyoloji

İdari Görev:

Dahili telefon : 8542

e mail:  serkan.bayman@dicle.edu.tr         

e mail: baymanserkan@gmail.com

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=57A0AED225AF289F 

Google scholar:  https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=kf1gvD8AAAAJ

Researcher ID: ABA-3420-2020 ( https://publons.com/researcher/3930981/serkan-bayman/ )

OrcID : 0000-0002-4573-8688 ( https://orcid.org/0000-0002-4573-8688 )

web adresi :

 

 Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.