Tarla Bitkileri Bölümü
TANITIM

Tarla Bitkileri Bölümünün temel amacı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağ, lif, nişasta, şeker, keyf, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayır -mera'ların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır. Bölüm 1993-1994 Eğitim-öğretim yılında lisans, 1997 yılında ise lisansüstü öğrencisi almaya başlamıştır. Bölümde halen Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora programları da yürütülmektedir. Bölümüzde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize “Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilmekte olup, diploma ekinde de bölümü belirtilmektedir.

Bölümde, 8 Profesör, 3 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 Öğretim Elemanı mevcuttur. Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanabilen 100 dekarlık deneme alanı, 3500 dekarlık tohumluk üretim alanı, 1 adet sera, 1 adet 2 ton/saat kapasiteli tohum temizleme ünitesi, traktörler ve tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.

Bölüme ait Araştırma ve Uygulama alanlarında aşağıda belirtilen konularda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.
·              Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Yemeklik dane baklagiller yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Yağ bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Lif bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Nişasta-şeker bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Keyf ve tıbbi bitkiler yetiştiriciliği ve ısla hı
·              Yem bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı
·              Çayır -mera yönetimi ve ıslahı
·              Organik tarım
·              Tohumculuk
·      Bitki fizyolojisi

Bölümde, Tohumluk, Bitki Biyoteknoloji, Fizyoloji, Yağ ve Protein Analiz ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler araştırma laboratuvarları mevcuttur. Bölümde bugüne kadar 2 mercimek, 1 pamuk, 5 fiğ, 1 yonca, 1 çemen, 2 arpa, 1 buğday olmak üzere 13 türe ait çeşit geliştirilerek tescil edilmiştir. Bölümde sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilerek bölge çiftçilerinin tohumluk ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. 

Tarla bitkileri bölümü mezunları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve ilçe müdürlüklerinde, tarımsal araştırma enstitülerinde ve ilgili diğer resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerle ilgili özel sektör kuruluşlarında (yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda ve girişimci olarak kendi işinde çalışabilmektedir.


Prof. Dr. Cuma AKINCI (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ

Prof. Dr. Süleyman KIZIL

Prof. Dr. Davut KARAASLAN   

Prof. Dr. B. Tuba BİÇER (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Sema BAŞBAG

Prof. Dr. M. Gültekin TEMİZ   

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof. Dr. Veysel SARUHAN

Prof. Dr. Aydın ALP

Doç. Dr. Remzi EKİNCİ

Dr. Öğr. Üyesi Önder ALBAYRAK

Araş. Gör. Levent YORULMAZ   

Akademik Kadro


 

 

Prof. Dr. Cuma AKINCI

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tahıl Yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Bitki Islahı, Tohumculuk, Tahıllar

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8554

e mail: akinci@dicle.edu.tr    

e mail:

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=60EFACD362B74F63

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=9CX9htEAAAAJ&hl=tr

 Researcher ID:

OrcID : 0000-0002-3514-1052

web adresi :

 


            

 
 

Prof. Dr. Davut KARAASLAN

 

  

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Endüstri Bitkileri (Yağ Bitkileri, Nişasta ve Şeker Bitkileri)

İdari Görev: 

Dahili telefon : 8500 -

e mail: davut.karaaslan@dicle.edu.tr           

e mail: karaasland@yahoo.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=11A0926910D1C163

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=Davut+KARAASLAN&btnG=

Researcher ID: ABA-5195-2020

OrcID : https://orcid.org/0000-0001-5993-3006

web adresi : 


 


 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Çalışma Alanları: Çayır Mera ve Yem Bitkileri  

İdari Görev: Yok

Dahili telefon: 8550

e mail: mbasbag@dicle.edu.tr        

e mail: mbasbag@gmail.com

Yök akademik:    https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7F7FF875BC3B124C

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=Wl2BXrsAAAAJ

Researcher ID: https://publons.com/dashboard/summary/

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-7853-7604

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarla-bitkileri-bolumu

 

 

 

Prof. Dr. Süleyman KIZIL

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Endüstri Bitkileri

Çalışma Alanları: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Soğanlı Süs Bitkiler, Bitki Biyoteknolojisi

İdari Görev: Yok

Dahili telefon: 8555

e mail: kizils@dicle.edu.tr           

e mail: suleymankizil@gmail.com

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&sira=VAWp5jxMDUj5cB0bvOvsDw&authorId=E5AD3DE004D96538

Google scholar:

TÜBİTAK ID: 0005-4063

Researcher ID: 9972

OrcID : 0000-0002-7539-2710

web adresi : dicle.edu.tr


 

 

 

Prof.Dr. Sema BAŞBAĞ

Bölüm: Tarla bitkileri

Uzmanlık alanı: Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri

Çalışma Alanları: Tarla bitkileri Endüstri Bitkileri yetiştirme ve ıslahı

İdari Görev: Yok

Dahili telefon : 8536

e mail:   sbasbag@dicle.edu.tr

 

Yök akademik  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=49CABDC5C3482903

 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hl8g2VgAAAAJ&hl=tr

 

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/Sema_Basbag

 

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-8844-4751

 

web adresi : www.dicle.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Behiye Tuba BİÇER

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagil

Çalışma Alanları: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagil Islahı ve Yetiştiriciliği

 İdari Görev: -

Dahili telefon : 8548

e mail: tbicer@dicle.edu.tr          

e mail:

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=C0A0B7262945A254

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=V9V3HIQAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F4RPTq64TTbUqslYEag&search_mode=GeneralSearch&prID=cc6f5d62-9ca5-4272-95dd-5aa358fbc061

OrcID : https://orcid.org/0000-0001-8357-8470

web adresi : --

 

Prof. Dr. M. Gültekin TEMİZ   


 

 

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Bitki ıshahı ve fizyolojisi  

Çalışma Alanları: Tahıllar .

 İdari Görev: Yok……………………….

Dahili telefon : 8540

e mail:   mehmety@dicle.edu.tr          

e mail: yildirim2071@gmail.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=BB56B3D8EDE27C17

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=AapE2NEAAAAJ

Researcher ID: AAG-8229-2020

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2421-4399

web adresi : …………….

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Veysel SARUHAN

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Çayır-Mer’a ve Yembitkileri

Çalışma Alanları: Yembitkileri, Slaj, Çim bitkileri

İdari Görev:

Dahili telefon : 8538

e mail:  vsaruhan@dicle.edu.tr       

e mail: veyselsaruhan@hotmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=9ABCE7D3593D5492

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=tr&authuser=1&user=akpeLoMAAAAJ

Researcher ID: ………………………….

OrcID : 0000-0002-4906-8917

web adresi : https://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarla-bitkileri-bolumu

 


                                                                                                           Prof. Dr. Aydın ALP
 


  

Doç. Dr. Remzi EKİNCİ

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

Çalışma Alanları: Bitki Islahı, Bitki Fizyolojisi, Tohumculuk, Endüstri Bitkileri

İdari Görev: -

Dahili telefon : 8552

e mail: remzi.ekinci@dicle.edu.tr

e mail: -

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=653F1F44CB41F873

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Fr0UrksAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: K-2438-2018 OrcID : https://orcid.org/0000-0003-4165-6631

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/birimler/ziraat-fakultesi/sayfalar/tarla-bitkileri-bolumu-4028 


 

Dr. Öğr. Üyesi Önder ALBAYRAK

Bölüm: Tarla Bitkileri Bölümü

Uzmanlık alanı: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı

Çalışma Alanları: Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı

İdari Görev:

Dahili telefon : 8549

e mail:   ondera@dicle.edu.tr          

e mail:  

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7B01B5E2DC4334DD   

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QrunUacAAAAJ&hl=tr&oi=ao  

Researcher ID: https://publons.com/researcher/3267482/onder-albayrak/

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2440-7748

web adresi :

 
Arş. Gör. Levent YORULMAZ 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı

Çalışma Alanları: Tahıllar.

İdari Görev: Yok

Dahili telefon: 8551

e mail: levent.yorulmaz@dicle.edu.tr         

e mail:

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&sira=_D2bDdARDMCOgjHVGzFVZw&authorId=202C4C41FC1785BE

Google scholar: Q6HAtUUAAAAJ  https://scholar.google.com/citations?user=Q6HAtUUAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: HZK-8278-2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/HZK-8278-2023

OrcID : 0000-0002-2880-1462

web adresi : https://www.researchgate.net/profile/Levent-Yorulmaz