İdari Yazışma İş Akışı


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
PDB-İA-030 Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Emeklilik İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Kurum Dışına Giden Personel Görevlendirme İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Kurum Dışından Gelen Personel Görevlendirme İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Kurumiçi Görevlendirme İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Naklen Atama İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Refakat İzni-Ücretsiz İzin-Asker Süresince Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sendikadan İstifa İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sendikal İzin İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sözleşmeli Personel Alım İlanı İşlemleri İş akışıİndir
PDB-İA-030 Sözleşmeli Personel alım İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sözleşmeli Personel Talep İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sözleşmeli Personel Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Sözleşmeli Personelin Hizmet ve Öğrenim Değerlendirmesi İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Vekalet İşlemleri İş Akışıİndir
PDB-İA-030 Yetkili Sendika Tespiti İşlemleri İş Akışıİndir