Tarihçe

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar ile 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesine bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesinin açılmasıyla ilk temellerini atmış, 1974 yılında ise Fen Fakültesinin açılışı ile kuruluşunu tamamlamıştır.