Akademik İstatistik ve Atama Şube Müdürlüğü

          AKADEMİK İSTATİSTİK VE ATAMA BİRİMİ- GÖREV TANIMI;   

 1. Akademik kadroların, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. Maddesi uyarınca aktarım ve kullanım izni işlemleri için, Yükseköğretim Kurulu ile gerekli yazışmaların yapılması.
 2. Öğretim Üyesi alım ilanlarının,  Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazetede yayınlanması işlemleri.
 3. İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru neticesinde atamaya hak kazanan adayların, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; açıktan, naklen ve yeniden atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 4. Dolu, Boş kadrolarda yapılacak olan Tenkis – Tahsis ve İptal – İhdas işlemleri için, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığında vize işlemlerinin yapılması.
 5. Üniversitemiz Personel Takip Sistemi ( Özlük İşleri Programı )’ne veri girişlerinin yapılması ve devamlı takibi.
 6. Akademik kadroların düzenli takibi ve istatistiklerinin tutulması.
 7. Akademik kadrolardaki değişimlerin, Maliye Bakanlığı sistemi ‘e-bütçe’  ve Devlet Personel Başkanlığı sistemi ‘e-uygulama’ bölümüne, üçer aylık dönemler halinde bildirilmesi.
 8. Akademik personelin YÖKSİS  ve HİTAP veri girişlerinin yapılması ve takibi.
 9. Akademik personelin yıllık kademe ve derece terfilerinin düzenlenmesi ve Web sayfamızdan yayınlanması.
 10. Akademik personelin master, doktora, askerlik, avukatlık stajı, hazırlık öğrenimi vs. intibak işlemlerinin yapılması.
 11. Akademik personelin Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’a tabi hizmetleri ile Kurumumuzda geçen hizmetlerinin fiili hizmet süresine eklenmesi.
 12. Akademik personele ait Hizmet Belgesi, Personel Kimlik Bilgi Formu, Personel Yakını Kimlik Bilgi Formu gibi belgelerinin hazırlanması.
 13. 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesine uyarınca ‘ Bir Üniversite adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri’yle ilgili atama ve kadro iadesi işlemlerini gerçekleştirmek.
 14. 1416 sayılı Kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve Üniversitemiz adına yurt dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin, atama işlemleri ile yurtdışında geçirdikleri sürelerin intibakı işlemleri.
 15. TUS, DUS ve Öğretim Üyesi Yetiştirme ( ÖYP ) kapsamında, merkezi yerleştirme ile Üniversitemize yerleştirilen adayların atama, kadro ve özlük işlemleri.
 16. Üniversitemizde çalışan akademik personelin; emekli, istifa, vefat veya Üniversite dışı nakil gitmeleri durumunda;  Personel Takip Sistemi, YÖKSİS ve HİTAP’ tan kayıtlarının silinmesi.

Personeller

Akademik İstatistik ve Atama ve Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Rıdvan TUNCAY

Şube Müdürü V.

5158

2

Nurgül ARSLANBOĞA

Bilgisayar İşletmeni

5162

3

Fahriye GÖKTİMÜR

Bilgisayar İşletmeni

5168

4

Murat  LALE

Bilgisayar İşletmeni

2241

5

Erdem YILDIRIM

Memur

2219

6

Hediye ERĞUN

Bilgisayar İşletmeni

5135