Hizmet İçi ve Eğitim Şube Müdürlüğü

HİZMET İÇİ VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI
 
1. Mevcut ve yeni göreve başlayan personel için eğitim programını ve görevde yükselme eğitimlerini koordine etmek.
2. Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlanmasını sağlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak,
3. Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ ettirmek,
4. Görevde Yükselme Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak,
5. Görevde Yükselme Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak,
6.Görevde Yükselme Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak,
7.Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları
8. Kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların Temel Eğitime katılmalarını sağlamak,
9. Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
10. Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak,
11. Aday memurların Hazırlayıcı Eğitime katılmalarını sağlamak.
12. Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak,
13. Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerini değerlendirmek.

Personeller

Hizmet içi ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Mehmet Emin GÖÇERİ

Şube Müdürü

2303

2

Ahmet KURT

Şef V.

2365

3

Murat BAŞDEMİR

Memur

5190