İdari İstatistik ve Atama Şube Müdürlüğü

     İDARİ İSTATİSTİK VE ATAMA BİRİMİ – GÖREV TANIMI

 1. Açıktan ve naklen kadro kontenjan tahsis istemi ve kullanılması ile ilgili işlemler
 2. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile atama işlemleri.
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre (şehit ve gazi yakınları ve gazi atamaları) atama işlemleri.
 4. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun gereğince yapılan atama işlemleri
 5. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca yapılan atamalar.
 6. Aday memurun asli memurluğa geçiş işlemleri.
 7. Kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler 
 8. Aylık kademe terfi işlemleri
 9. Aylık derece terfi işlemleri
 10. Bir üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemleri
 11. Ücretsiz İzin ile İlgili İşlemler (ayrılış-başlayış  - 108. Madde gereği)
 12. İstifa ile görevden ayrılan personele yapılan işlemler.
 13. Yıl içerisinde sistem üzerinden periyodik yapılması gereken işlemler. (E-Bütçe, E-Uygulama )
 14. İdari Kadro Tenkis–Tahsis İşlemleri
 15. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) atama işlemleri.
 16. Personel Takip Sistemine Personel Özlük İşlemlerinin işlenmesi ve takibi.
 17. İdari Personele ait Hizmet Belgesi, Personel Kimlik Bilgi  Formu ve Personel Yakını Kimlik Bilgi Formu Hazırlanması
 18. İdari Personelin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel e-Uygulama sistemlerine 3 aylık bildirimlerini yapmak.
 19. Açıktan atamaya hak kazananların başvuru evraklarının  alınması incelenmesi vb. işlemler.
 20. Üniversitenin İdari Personelinin Hitap işlemlerini yapmak.
 21. 4/b Sözleşmeli personel ve  Vizeli İşçilerin kadro işlemleri
 22. İdari Personellerin Hizmet Birleştirme İşlemleri.
   Personeller

İdari İstatistik ve Atama Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Mehmet OKUR

Şube Müdürü

2312

2

Cihan DERİNCE

Şef

2232

3

Elif DİNÇ

Şef V.

5183

4

Bilal ARKİŞ

Bilgisayar İşletmeni

5160

5

Semih YILDIZ

Hizmetli

5137