Sürekli İşçi Birimi

     SÜREKLİ İŞÇİ BİRİMİNİN GÖREV TANIMI;

 • Atama işlemleri ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması.
 • Kadro tahsisi ile ilgili bakanlıklarla yazışmaların yapılması,
 • Emekliliğe sevk onayının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Fesih işlemi ile ilgili Rektörlük onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • İstifa işlemi ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Görevlendirme işlemi ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Personelin görev yeri belgesini hazırlamak,
 • Personel Bilgi formunun düzenlenmesi,
 • Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde DPB E-Uygulama Sistemi üzerinden istatistiki  girişlerin yapılması,
 • Askere gidecek olan ve  askerden dönen personelin onay işlemlerinin yapılması, 
 • İzinlerin (Yıllık , ücretsiz, mazeret, sağlık, doğum )  personel programına işlenmesi,
 • Ücretsiz izin onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması.

    

     Personeller

Sürekli İşçi Birimi

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Mehmet Emin GÖÇERİ

Şube Müdürü

2303

2

Mehmet Özgür ORUÇ

Büro Personeli

5155

3

Fırat YAŞAR

Hizmetli

5134

4

Zozan EKİTİCİ

Bilgisayar İşletmeni

5166