Sürekli İşçi Birimi

     SÜREKLİ İŞÇİ BİRİMİNİN GÖREV TANIMI;

 • Atama işlemleri ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması.
 • Kadro tahsisi ile ilgili bakanlıklarla yazışmaların yapılması,
 • Emekliliğe sevk onayının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Fesih işlemi ile ilgili Rektörlük onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • İstifa işlemi ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Görevlendirme işlemi ile ilgili onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması,
 • Personelin görev yeri belgesini hazırlamak,
 • Personel Bilgi formunun düzenlenmesi,
 • Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde DPB E-Uygulama Sistemi üzerinden istatistiki  girişlerin yapılması,
 • Askere gidecek olan ve  askerden dönen personelin onay işlemlerinin yapılması, 
 • İzinlerin (Yıllık , ücretsiz, mazeret, sağlık, doğum )  personel programına işlenmesi,
 • Ücretsiz izin onaylarının alınması ve birimlerine dağıtımlarının yapılması.

    

     Personeller

Sürekli İşçi Birimi

Mehmet Emin GÖÇERİ 

Şube Müdürü

2303

Mehmet Özgür Oruç

Büro Personeli

5155

Fırat YAŞAR

Hizmetli

5134 

Zozan EKİTİCİ

Bilgisayar İşletmeni

5166