Sicil-Arşiv Birimi

1.      SİCİL ARŞİV BİRİMİ-GÖREV TANIMI;

 1.     1.EBYS’de imzadan çıkan ve bürolardan arşive havale edilen yazıların iletmek

2.      2. Arşiv bürosuna iletilen belge/dosyaların arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat yönünden incelemek

3.      3. Arşivlenmesi uygun bulunan belge/dosyaların fiziki ve dijital olarak arşivlemek

4.      4. Arşiv bürosu personeli tarafından, arşivlenecek belgelerin elektronik ortamda mevcut kayıtlar üzerinden kurum sicil numaralarının belirlenerek, birim birim gruplandırmalarını yapmak

5.      5. Arşivlenecek belgelerin dosyalarda mevcut dosya muhteviyatı döküm formuna işlenerek dosyalarına kaldırılmak

6.      6. Personel özlük dosyalarının standart dosya planına uygun düzenlemek

 Personeller

Sicil-Arşiv Birimi

Mehmet Emin GÖÇERİ 

Şube Müdürü

2303

Lamih Yorulmaz

Şef V.

5156

Muhammed Emin Azbay

Teknisyen

 

Ali Yoldaş

Bilgisayar İşletmeni

2302

Mehmet Emin Tekin

Bilgisayar İşletmeni

5165

Kencu BİNEN

Memur(Ş)

 

Mümtaz TANRIKULU

Hizmetli (ş)