Akademik Özlük ve Yazışma Şube Müdürlüğü


      AKADEMİK ÖZLÜK VE YAZIŞMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI

 1. Akademik personelin 2547 Sayılı Kanunun 31, 32,33/a 33/e 35 50/d maddeleri kapsamında görevlendirmelerinin yapılmasını sağlamak.
 2. Akademik personelin Askerlik Hizmetlerinin değerlendirilmesi, sevk ve tehir işlemlerini yapılmasını sağlamak  
 3. Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi ilgili gerekli onayların alınmasını sağlamak.
 4. Akademik personelin lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) eğitim iş ve işlemlerini yapılmasını sağlamak.
 5. Akademik personelin ders görevlendirme işlemlerini (2547 sayılı kanunun 40/a,40/b,40/c,40/d maddeleri kapsamında) yürütmek
 6. Öğretim üyesi alım işlemleri ile ilgili; birimlerle gerekli yazışmaları yapmak işlemlerin takibini sağlamak.
 7. Öğretim üyesi (Doçent profesör) atamalarına ilişkin Jüri belirleme, Jüri rapor sonuçları iş ve işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, atama ile ilgili onay yazışmaları yapmak.
 8. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Rotasyon eğitimi ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 9. Naklen gelen ve naklen giden akademik personel ile ilgili  başlama ve ayrılış işlemlerini yapmak.
 10. Rektör ve Rektör yardımcılarının görevlendirme, vekâlet ve izin işlemlerini takip etmek.
 11. UNİP, ÖYP işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
 12. Yabancı uyruklu personel görevlendirilmesi (istihdamı) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 13. Dekan ve Müdür görevlendirme, atama  işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Hizmet birleştirmesi ile ilgili gerekli yazışmalarda bulunmak.
 15. Akademik personelin istifa işlemlerini takip etmek sonuçlandırmak.
 16. Pasaport iş ve işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak
 17. Akademik personele gerektiğinde görev yeri belgesini düzenlemek.
 18. Akademik Personelin Ücretsiz izin onaylarını hazırlamak Rektör onayına sunmak.
 19. Akademik Personelin Muvafakat işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.
 20. 1416 sayılı kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı öğrenim görenlerin takibini sağlamak.
 21. Akademik Personelin görev süresi uzatımları ile ilgili gerekli olur ve onayları almak.
 22. Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine göre Uzmanlık kayıt ve tescil işlemlerini yapmak.
 23. Bilgi edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 24. Akademik personelin disiplin (öninceleme, inceleme, soruşturma)  işlemleri kapsamında ilgili birimlerle gerekli yazışmaları yapmak.
 25. Akademik  Personelin Yargı Mercilerince başkanlığımızdan istenen belgeleri sağlamak ve yargı kararlarına ilişkin yazışmalarda bulunmak.
 26. Akademik Personelin Özel veya Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla ilgili görevlendirme işlemleri ile ilgili  yazışmaları yapmak.
 27. Diğer Kamu ve Kuruluşlarından Üniversitemize hitaben yazılan ve Akademik birimleri ilgilendiren yazıları yazmak.
 28. Üniversitemiz Senatosuna sunulacak ve Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülecek Akademik konularla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.


   Personeller

Akademik Özlük ve Yazışma Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Yasin AYDIN

Şube Müdürü

2306

2

Hüseyin KAÇAR

Şef

2241

3

Kasım AYDIN

Şef

5163

4

M. Hadi KESKİNKILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

2313

5

Serdal ÇAPA

Bilgisayar İşletmeni

2328

6

Süleyman POLAT

Bilgisayar İşletmeni

2953

7

Nurgül ÖZEL

Bilgisayar İşletmeni