Misyon

Biz, Dicle Üniversitesi Bünyesinde verdiğimiz hizmetlerle;

  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde,  insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak,
  • Çalışanlarımızın, özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek,
  • Yeni yayımlanan mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek,
  • Gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak ve güven vermek,
  • Çalışanlara, yönetime, diğer üniversitelere ve mevzuat geliştiren kurumlara danışmanlık yapmak,
  • Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurmak, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve memnuniyeti arttırmak 
için varız.