Akademik Özlük ve Yazışma İş Akışı


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
8/9/20232547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 50d maddesi kapsamındaki görevlendirmeleri Sağlamakİndir
8/9/20234982 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruların İşlemlerini Yürütmekİndir
8/9/2023Akademik Personelin Ders Görevlendirme İşlemlerini Yürütmekİndir
8/9/2023Askerlik Sevk Tehir İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamakİndir
8/9/2023Dekan ve Müdür Görevlendirme, Atama İşlemleri İle İlgili Gerekli Yazışmaları Yapmakİndir
8/9/2023Diğer Kamu Kurumlarından Üniversitemize Gönderilen Akademik Yazışmaları Yürütmekİndir
8/9/2023Görev Yeri Belgesi Düzenlemekİndir
8/9/2023MEB Hesabına Üniversitemiz Adına Yurtdışı Öğrenim Görenlerin Takibini Sağlamakİndir
8/9/2023Naklen GelenGiden Akademik Personellerin Göreve Başlama Ayrılış İşlemlerini Yapmakİndir
8/9/2023Öğretim Üyesi Alımına İlişkin İşlemleri Takip Etmek ve Yazışmalarını Yapmakİndir
8/9/2023Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamındaki İşlemlerin Yürütülmesini Sağlamakİndir
8/9/2023Pasaport İş ve İşlemleri İle İlgili Yazışmaları Yürütmekİndir
8/9/2023Personelin Disiplin İşlemleri Kapsamında İlgili Birimlerle Gerekli Yazışmaları Yapmakİndir
8/9/2023Personelin Görev Süresi Uzatımıyla İlgili Olur ve Onayları Almakİndir
8/9/2023Personelin Görevinden İstifa Etme İşlemlerini Sonuçlandırmakİndir
8/9/2023Rektör Rektör Yardımcılarının Görevlendirme ve Vekâlet İşlemlerini Takip Etmekİndir
8/9/2023Senatoda ve Üniversite Yönetim Kurulunda Görüşülen Konuların Yazışmalarını Yapmakİndir
8/9/2023SGK Hizmet Birleştirilmesiyle İlgili Yazışmaları Yapmakİndir
8/9/2023Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı İle İlgili İşlemleri Yürütmekİndir
8/9/2023Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kayıt Ve Tescil İşlemlerini Yürütmekİndir
8/9/2023TUS Kapsamında Rotasyon Eğitimiyle İlgili İşlemleri Yapmakİndir
8/9/2023Ücretsiz İzinleri Hazırlayarak Onaya Sunmakİndir
8/9/2023Üniversitelerarası İşbirliği Programı kapsamındaki İşlemlerin Yürütülmesini Sağlamakİndir
8/9/2023Yargı Makamlarınca İstenen Belgeleri Sağlamak ve Alınan Kararların Yazışmalarını Yapmakİndir
8/9/2023Yurt İçi Dışı Görevlendirme İşlemleriyle İlgili Gerekli Onayların Alınmasını Sağlamakİndir
8/9/2023Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamakİndir