Akademik Özlük ve Yazışma İş Akışı


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 50d maddesi kapsamındaki görevlendirmeleri Sağlamakİndir
4982 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruların İşlemlerini Yürütmekİndir
Akademik Personelin Ders Görevlendirme İşlemlerini Yürütmekİndir
Askerlik Sevk Tehir İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamakİndir
Dekan ve Müdür Görevlendirme, Atama İşlemleri İle İlgili Gerekli Yazışmaları Yapmakİndir
Diğer Kamu Kurumlarından Üniversitemize Gönderilen Akademik Yazışmaları Yürütmekİndir
Görev Yeri Belgesi Düzenlemekİndir
MEB Hesabına Üniversitemiz Adına Yurtdışı Öğrenim Görenlerin Takibini Sağlamakİndir
Naklen GelenGiden Akademik Personellerin Göreve Başlama Ayrılış İşlemlerini Yapmakİndir
Öğretim Üyesi Alımına İlişkin İşlemleri Takip Etmek ve Yazışmalarını Yapmakİndir
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamındaki İşlemlerin Yürütülmesini Sağlamakİndir
Pasaport İş ve İşlemleri İle İlgili Yazışmaları Yürütmekİndir
Personelin Disiplin İşlemleri Kapsamında İlgili Birimlerle Gerekli Yazışmaları Yapmakİndir
Personelin Görev Süresi Uzatımıyla İlgili Olur ve Onayları Almakİndir
Personelin Görevinden İstifa Etme İşlemlerini Sonuçlandırmakİndir
Profesör Doçent Başvuru İşlemleriİndir
Rektör Rektör Yardımcılarının Görevlendirme ve Vekâlet İşlemlerini Takip Etmekİndir
Senatoda ve Üniversite Yönetim Kurulunda Görüşülen Konuların Yazışmalarını Yapmakİndir
SGK Hizmet Birleştirilmesiyle İlgili Yazışmaları Yapmakİndir
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı İle İlgili İşlemleri Yürütmekİndir
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kayıt Ve Tescil İşlemlerini Yürütmekİndir
TUS Kapsamında Rotasyon Eğitimiyle İlgili İşlemleri Yapmakİndir
Ücretsiz İzinleri Hazırlayarak Onaya Sunmakİndir
Üniversitelerarası İşbirliği Programı kapsamındaki İşlemlerin Yürütülmesini Sağlamakİndir
Yargı Makamlarınca İstenen Belgeleri Sağlamak ve Alınan Kararların Yazışmalarını Yapmakİndir
Yurt İçi Dışı Görevlendirme İşlemleriyle İlgili Gerekli Onayların Alınmasını Sağlamakİndir
Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamakİndir