İdari Personel Şube Müdürlüğü

    İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI

  1. Nakil, Çekilme İşlemleri
  2. Sosyal Güvenlik İşlemleri
  3. Sağlık İşlemleri
  4. Açıktan veya Naklen Atamalar
  5. Özlük İşlemleri
  6. Yurtdışı, Yurtiçi, Yolluklu ve Yevmiyeli Görevlendirmeler
  7. 2547 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
  8. Üniversitemizde Çalışan Sözleşmeli Personele Ait İşlemler
  9. Kurum içi ve Kurum dışı Personelle İlgili Her Türlü Yazışmalar
  10. Bilgisayar Ortamında Personel Bilgi Takip İşlemleri

    Personeller

İdari Personel Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Nagehan Altaş ATMACA

Şef

5136

2

Meltem PARLA

Şef

5182

3

Berçem BAĞCI

Bilgisayar İşletmeni

2320