Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI

1. Üniversite Akademik ve İdari personelinin tüm maaş tahakkukları fark ödemelerinin yapılması.
2. Tahakkuk ettirilen evrakların ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edilmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
3. Akademik personelden kredi kullanacaklara gerekli belgelerin düzenlenmesi.
4. Asgari geçim indirimlerini maaşlara yansıtmak üzere personelden alınan Aile durumu belgelerinin kontrol edilerek vergiden mahsup edilmesi ve maaşlara yansıtılması.
5. İcra kesintilerinin ilgili İcra Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar neticesinde kesilerek İcra Dairelerinin hesaplarına gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesi.
6. Çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılan personele kişi borcu formu düzenlenmesi,
7. Mahkeme kararları sonucunda avukatlık ve mahkeme harcı tutarlarının alacaklılar adına tahakkuk ettirilmesi,
8. Üniversitemiz Tıp Fakültesi çalışanlarından Fiili Hizmet Zammı ödemelerinin takibi ve Sosyal Güvenlik Kurumu  ile yazışmalarının  yapılarak  düzenli ve  eksiksiz  olarak ödenmesinin sağlanması.
9. Her ay düzenli olarak Akademik ve İdari Özlük tarafından düzenlenen terfi, atama ve intibak çizelgelerinin kontrol edilerek Maaş datalarının girilmesi ve Unvan değişikliklerinde maaş farklarının tahakkuk ettirilmesi.
10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün web   sayfasından tahakkuk ettirilen maaşların Gönderme Emri belgelerinin internet ortamında bilgi girişlerinin yapılarak   ödemeye hazır hale getirilmesi. (Onay alınması her ay Fakülte, Yüksek Okul, Daire Başkanlıkları ve birimler bazında)
11. Personelimiz tarafından alınan sağlık raporlarının her ay İlgili mevzuat uyarınca maaşlarından % 25 oranında kesintisinin yapılması.
12. 1416 Sayılı Yasa gereği yurtdışında doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin her ayın 15’inde bulundukları ülke para birimleri cinsinden   hesaplanarak   burslarının ödenmesi,
13. 5510 Sayılı yasa çerçevesinde 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren maaşlardan yapılan SGK ve GSS kesintilerinin online olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve Ek1, Ek2, Ek3 formatındaki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini düzenleyerek her ayın 25. gününe kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi.

Personeller
Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Mehmet KızılayŞube Müdürü2317
Mehmet AdıyamanÖğretim Görevlisi7779
Alaeddin ŞimşekŞef7942
Mahmut AygünŞef3377 
Nurullah SüzükŞef 
Savaş MaralŞef7941
Ayşe SönmezProgramcı7952
Abdullah ErdemTekniker5164
Kasım YılmazTekniker2325
Ahmet YıldızV.H.K.İ.7962
Halil İbrahim TarhanV.H.K.İ.7964
Mehmet CennetV.H.K.İ.7951
Bekir GündüzBilgisayar İşletmeni5157
Mehmet Buhari YokuşBilgisayar İşletmeni7945
Mehmet ÇiftsürenBilgisayar İşletmeni7943
Mehmet Nuri ArslanBilgisayar İşletmeni7949
Mesih EvranBilgisayar İşletmeni7947
Mustafa KarakoçBilgisayar İşletmeni7953
Recep Kadri TuranBilgisayar İşletmeni7948
Remzi ÇİÇEKBilgisayar İşletmeni-
Selçuk BalBilgisayar İşletmeni7946
Şeref Yılmaz HaşimoğullarıBilgisayar İşletmeni8799
Veysi DündarBilgisayar İşletmeni7950
Gönül KayaMemur8798