ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI


ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI                     

    (Anabilim Dalı Başkanı)                        

    Prof.Dr. Tahir BAYRIL                                 Dr. Öğr.Üyesi Romedi ÇELİK

    Akademik Özgeçmiş                                   

    Dahili: 8663

    tbayril@hotmail.comTARİHÇE


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Zootekni; modern hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve donanımı veren, dolayısıyla çiftlik hayvanlarından daha fazla verim elde etmek ve daha karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı ve davranışlarını da dikkate alan, hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, ıslahı ve sağlık koruma kuralları ile ilgili gerekli bilgileri veren ve bu alanda yeni bilgi ve teknikler geliştirmeye çalışan bir bilim alanıdır. Zootekni Anabilim Dalı sığır, koyun, keçi, at, domuz gibi çiftlik hayvanları yanında, kanatlı hayvanlar (broyler ve yumurta tavuğu, bıldırcın, keklik ve deve kuşu gibi), kedi, köpek ve kafes kuşları gibi pet hayvanlarda bakım ve yönetim, üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırmalar yapmaktadır.

2020 yılı itibariyle Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde 1 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalı; Seminer salonu, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Bıldırcın Ünitesi ile akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı’nda zorunlu dersler olarak Zootekni I, Zootekni II, Hayvan Refahı ve Hayvan Islahı yanında Hayvan Barınakları, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği ve Manda Yetiştiriciliği seçmeli dersleri verilmektedir. Kuramsal derslere bağlı uygulamalar Fakültemizin Araştırma ve Uygulama Merkezinde türlere ait ünitelerde, kamu hayvancılık işletmelerinde, özel çiftliklerde ve hipodromlarda yaptırılarak öğrencilerin beceri kazanmaları sağlanmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

  • Sığır Yetiştiriciliği ve Islahı
  • Koyun, Keçi Yetiştiriciliği ve Islahı
  • Kanatlı Yetiştiriciliği ve Islahı
  • Barınak Planlaması ve Ekipmanlar
  • Projelendirme ve Fizibilite


YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

  • Koyunculuk alanında melezleme ve ıslah çalışmaları devam etmektedir.
  • İtalyan ve Anadolu mandasında embriyo transferi çalışması devam etmektedir
  • Bıldırcınlarda bakım, besleme ve stres çalışmaları devam etmektedir