CERRAHİ ANABİLİM DALI

CERRAHİ  ANABİLİM DALI

<   

  
     


(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Sadık YAYLA

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8684

sadikyayla@gmail.com

        Dr. Öğr. Üyesi Berna ERSÖZ KANAY

  Akademik Özgeçmiş

 Dahili: 8623

  bersoz@dicle.edu.tr

  

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇATALKAYA

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8645

emine.catalkaya@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nahit SAYLAK

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8656

nsaylak@gmail.com

 

 

TARİHÇE

 

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 1996 yılında Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ hocanın Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmasıyla eğitim öğretime başlamıştır. 1998 yılında Arş. Gör. Berna ERSÖZ KANAY ve Arş. Gör Serhan TAŞDEMİR’in asistan olarak atanmasıyla kadro güçlenmiştir. İlerleyen süreçte Anabilim Dalı Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ ve Yrd. Doç. Dr. Berna ERSÖZ KANAY ile hizmete devam ederken, 2006 yılında Arş. Gör. Semih ALTAN asistan olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ’ün emekli olmasından sonra Yrd. Doç. Dr. Berna ERSÖZ KANAY Anabilim Dalı başkanı olarak atanmıştır. 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Cerrahi alanında doktorasını yapıp dönen Dr. Semih ALTAN ile tekrardan iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretime devam edilirken 2014 yılında Arş Gör. Eylem BEKTAŞ, 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇATALKAYA, 2019 yılında Doç. Dr. Sadık YAYLA ve Arş. Gör. Nahit SAYLAK Anabilim dalına katılarak kürsüye güç katmıştır. 2020 yılında Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Cerrahi Doktora programının açılmasıyla 2020-2021 güz yarıyılından itibaren doktora eğitimi verilmeye başlamıştır. Şu anda 2’si Doçent 2’si de Dr. Öğr Üyesi olmak üzere 4 öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi (Biri 35. Madde görevlendirmesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da doktora eğitimi devam etmekte) ve 4 doktora öğrencisi ile eğitim öğretim ve klinik hizmetlerine devam etmektedir.

 

ANABİLİM DALI HAKKINDA

 

Hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenen Cerrahi Anabilim Dalı özellikle doğrudan hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında görev yapar. Konservatif ve medikal sağaltımdan netice alınamadığında ya da kesin tanı konamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulamalar yapılır.

Veteriner Fakültesi öğrencileri cerrahi ile ilk olarak Kliniğe Giriş dersi ile tanışır ve takiben Anesteziyoloji, Radyoloji, Genel Cerrahi ve Özel Cerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Büyük Hayvanlarda Aayak Hastalıkları gibi mesleki zorunlu derslerle devam ederek cerrahi konularda pratisyen bir veteriner hekiminin ihtiyacı olan temel bilgi ve birikimi kazanırlar. Teorik derslerin yanında 3. Sınıftan başlamak üzere her dönem gerek mesleki uygulama dersleri gerekse intörnlük döneminde cerrahi hastalıklarının tanı ve sağaltımı konusunda deneyim ve beceri elde ederler. Ayrıca özel ilgi alanıyla ilgili hayvan türlerine yönelik bazı spesifik seçmeli derslerle de öğrencilere alternatifler sunulmaktadır.

Cerrahi Kliniği Küçük Hayvan (kedi-köpek, egzotik ve süs hayvanları) ve Büyük Hayvanlarla (At, İnek, Koyun-Keçi gibi) ilgili hizmet vermektedir. Radyoloji birimi ise tüm kliniklere hizmet vermektedir. Klinik hizmetleri yanında senkron çalışma düzeni içerisinde araştırma faaliyetleri de sürdürülmektedir. Özellikle küçük hayvan hekimliğinde ortopedi ve travmatoloji alanında güncel implantlarla osteosentez yöntemleri, eksternal fiksasyon gibi iskelet sisteminin travmatik hastalıklarında kemik iyileşmesine yönelik çalışmalar yapılırken, bu operasyonlara paralel olarak hayvanlarda post operatif ağrı ve anestezi uygulamalarına yönelik güncel çalışmalar yürütülmektedir. Yumuşak doku cerrahisi alanında özellikle üriner sistem cerrahisi, göz, kulak ve diş hastalıkları üzerinde operasyonlar yapılmaktadır. Bunun dışında acil travma ve şok hastalarında reanimasyon, analjezi, rekonstrüktif cerrahi gibi konularla ilgili uygulamalara ilgi bulunmaktadır. Son yıllarda kliniklere gelen hasta sayısında önemli düşüşler görülen Büyük Hayvan Kliniğinde hem ortopedik,  hem yumuşak doku cerrahisi uygulamaları yapılmaktadır. At hastalıklarına olan ilgiyi artırmak için Türkiye Jokey Kulübü Diyarbakır Hipodromuyla yapılan protokol çerçevesinde periyodik ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Diyarbakır il ve ilçeleri yanında çevre illerden sevk yılda yaklaşık 1000 hastaya sağlık hizmeti verilen Cerrahi kliniğinde hastaların % 60’nı kedi popülasyonu oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda proje olarak sunulan hayvan hastanesinin açılmasıyla bölge hayvan sağlığı için daha kaliteli hizmetler verilmesi planlanmaktadır.

Cerrahi Kliniğinde 2 operasyon salonu, 2 Görüntüleme odası (biri CR sistem radyoloji ünitesi diğeri ise ultrason ve göz kulak muayene odası) bulunurken 1adet kapalı devre sistemli inhalasyon anestezi cihazı, 100 mA 110 kV röntgen cihazı, elektrokoter cihazı, hastabaşı monitörü, infüzyon pompası gibi cihazlar bulunmaktadır. Pin, plaka, interlocking çivi sistemi, eksternal fiksatör sistemi gibi çeşitli ortopedik implantlar kullanılmaktadır.