HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIProf.Dr.  Mehmet Erdem AKBALIK

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8639

cakbalik@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Muzaffer Aydın KETANİ

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8613

maketani@gmail.com

Prof.Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8627

bsaruhan@dicle.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Hakan SAĞSÖZ

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8643

hakan.sagsoz@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Uğur TOPALOĞLU

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8618

ugur.topaloglu@dicle.edu.tr
TARİHÇE

Veteriner Fakültesi 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiş olup, Anabilim Dalımız Temel Bilimler Bölümü içerisinde yer almıştır. Fakültenin ilk yıllarında Eğitim-Öğretim hizmeti Tıp Fakültesi yardımıyla yapılmıştır. Anabilim Dalımıza ait derslerin teorik kısımları Diş Hekimliği Fakültesinin fakültemiz için ayırmış olduğu dersliklerde, pratik uygulamaları Tıp Fakültesinin laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.  2000 yılında Veteriner Fakültesi kampüs alanı içerisinde bulunan yeni binasına taşınmıştır.


ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Temel Bilimler Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak açılmıştır. Bu dönemlerde dersler Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Nergiz tarafından verilmiştir. Sonrasında Anabilim Dalına ilk olarak alınan Araştırma Görevlisi M. Aydın Ketani Anabilim Dalının kuruculuğunu yapmıştır. Anabilim Dalımız 2000 yılından sonra Tıp Fakültesinden ayrılarak kendi fakültemiz içerisinde Temel Bilimler Bölümünde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Anabilim Dalımızda Prof. Dr. M. Aydın Ketani, Prof. Dr. Berna Güney Saruhan, Prof. Dr. Hakan Sağsöz, Doç. Dr. M. Erdem Akbalık öğretim üyesi olarak; Dr. Uğur Topaloğlu araştırma görevlisi olarak hizmet vermektedir. Anabilim Dalımızda 2004 yılında Doktora, 2018 yılında ise Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Anabilim Dalımız da Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin eğitimi için gerekli olan laboratuvar ve derslikler ile seminer ve mikroskop odaları mevcuttur. Doktora ve Yüksek Lisans programlarıyla beraber Lisans dersleri Anabilim Dalımızda aktif bir şekilde devam etmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Işık Mikroskop Çalışmaları, Histokimya, İmmunohistokimya çalışmaları yapılmaktadır.YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

1- M.Aydın Ketani, Uğur Topaloğlu. İneklerde Gebelik Süresince Plasentada Bazı Homeobox (hox) Proteinlerinin Dağılımı.

2- Hakan Sağsöz, Bayram Bayram. Gebelik Süresince İnek Plasentasında Leptin, Ghrelin, Obestatin ile Reseptörlerinin Dağılımı.

3- M.Erdem Akbalık, Osman Atlı. Erken Gebelik Döneminde Koyun Korpus Luteumunda Membran ve Membran ile İlişkili Progesteron Reseptörlerinin İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Berlirlenmesi.

4- Berna G.Saruhan, Hasan Alklay. Boğa ve Koç Testisinde Ghrelin, Obestatin ve Leptin Ekspressiyonunun Hücresel Yerleşimi ve Biyolojik Aktivitesi.

5- Berna G.Saruhan, Hakan Sağsöz, Uğur Topaloğlu. Sıçanların Meme Dokusunda Gebelik, Laktasyon ve İnvolusyon Periyodları Süresince Ghrelin,Obestatin ve Leptin Dağılımı.

6- Hakan Sağsöz, Semih Altan. Lazer ve T-Kubensis uygulanmış tavşanlardaki kemik defektlerinde osteokalsin ve osteonektin ekspresyonlarının belirlenmesi.

7- Hakan Sağsöz, Berna G.Saruhan, M.Erdem Akbalık, M.Aydın Ketani, Uğur Topaloğlu. İnek Plasentasında Gebelik süresince hücre adezyon molekülleri ve bazı bağdoku komponentlerinin belirlenmesi.

8- M.Erdem Akbalık, Hakan Sağsöz, Berna G.Saruhan, M.Erdem Akbalık, M.Aydın Ketani, Uğur Topaloğlu. İneklerde seksual siklus süresince serviks ve vaginada VEGF ve Reseptörlerinin Dağılımının ortaya koyulması.DUYURULAR

Anabilim Dalımızın Yüksek Lisans öğrencisi Ebubekir Acar ‘’Basit Midenin Histolojik Yapısı ‘ konulu seminerini 09.07.2020 tarihinde başarı ile sunmuştur.

Anabilim Dalımızın Doktora öğrencisi Nurşin Aydın ‘’Hücre Yüzey Farklılaşmalarının Fonksiyonları, Işık ve Elektron Mikroskobik Görüntüleri ‘ konulu seminerini 09.07.2020 tarihinde başarı ile sunmuştur.

Anabilim Dalımız Doktora öğrencisi Fatma Çelenk 10.07.2020 tarihinde girmiş olduğu Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile tamamlamıştır.

Anabilim Dalımız Doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi hocamız Uğur Topaloğlu 10.07.2020 tarihinde Doktora Tez Savunma Sınavına girerek başarı ile Doktora Programını bitirmiştir.

Anabilim Dalımız Doktora öğrencisi Bayram Bayram 10.07.2020 tarihinde Doktora Tez Savunma Sınavına girerek başarı ile Doktora Programını bitirmiştir.

Anabilim Dalımız Doktora öğrencisi ve Fakültemiz Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi hocamız Doç. Dr. Osman Atlı 10.07.2020 tarihinde Doktora Tez Savunma Sınavına girerek başarı ile Doktora Programını bitirmiştir.

2020-20021 Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Covid-19 Pandemi sebebiyle Anabilim Dalımızda online olarak Uzaktan Eğitim süreci şeklinde devam edecektir.