BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

BİYOİSTATİSTİK  ANABİLİM DALI(Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8662

ahmetsener@hotmail.comTARİHÇE


Biyoistatistik, bir kısım istatistik metotların ve modellerin belirli biyolojik ve medikal uygulamalarda kullanılmasını ifade eden bir kavramdır. Yeni ilaçların klinik denemeleri, yaşama gücü analizleri, epidemiyolojik olaylardaki risk faktörlerinin araştırılması, hayvansal üretim ve gıda hijyeni ile ilgili konulardaki istatistiksel problemleri çözmek Veteriner Biyoistatistik  biliminin görevleri arasında yer almaktadır.

Veteriner Biyoistatistik, İstatistiğin veterinerlik alanındaki ismi ve uygulamasıdır. Veteriner Biyoistatistik, sağlıkla ilgili olması bakımından ve epidemiyolojik yaklaşımla, Tıp Fakültelerindeki Biyoistatistiğe benzemektedir. Bu anlamda Tıbbi Biyoistatistiğin çoğu konularını kapsamaktadır. Buna karşılık, Veteriner alanında sağlığın dışında hayvansal üretim de söz konusu olduğu için Veteriner Biyoistatistik, hayvansal üretim ile ilgili Biyometri konularını da içermektedir.

BiyoistatistikAnabilim Dalı’nın amacı ve hedefi, Veteriner Biyoistatistiğin geliştirilmesi, veteriner hekimlik alanında yapılan bilimsel araştırmaların istatistik altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi, Biyoistatistik alanı için bilim insanı yetiştirilmesidir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalımızın kadrosunda akademik personel bulunmamaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ tarafından yerine getirilmektedir.

Veteriner Fakültemizin 2. Sınıfında verilen Biyoistatistik zorunlu dersi, 2010-2016 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ tarafından verilmiş olup bu tarihten sonra Üniversitemiz çeşitli birimlerindeki öğretim üyeleri tarafından verilmeye başlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızca verilen Biyoistatistik dersi ile ilgili detaylar ve aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Biyoistatistik

Veteriner Fakültesi

2

Zorunlu

Güz

1T+1U

3

 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

DUYURULAR