Veteriner Fakültesi Kalite Politikası

                                   KALİTE POLİTİKASI                                               

Mevzuatlar çerçevesinde;

Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

 Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,

 Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,

Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

 “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.