ANATOMİ

ANATOMİ  ANABİLİM DALI

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Mehmet KILINÇ

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8615

mkilinc21@gmail.com


 Dr.Öğr.Üyesi Asuman ARKAŞ ALKLAY

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8683

asuman.arkas@dicle.edu.tr


TARİHÇE


Veteriner Fakültesi’nin 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlaması ile kurulan Anatomi Anabilim Dalı’nda Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Savaş Hatipoğlu, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Doğruyol, Yrd. Doç. Dr. Orhan Tacar’ın görevlendirilmesiyle dersler yürütülmüştür. Aynı yılda, Mehmet Kılınç ve Davut Özbağ  Arş. Gör.  olarak göreve başlamışlardır. 2000 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını yapan Prof. Dr. E. Savaş Hatipoğlu’ndan sonra Yrd. Doç. Dr. Mehmet KILINÇ Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Önceleri Anatomi dersi uygulamalarına yönelik uygulama salonlarının ve kadavra havuzlarının olmaması nedeniyle çok zor şartlar altında sürdürülmüş olan Anatomi uygulamaları, Tıp Fakültesi binasında bir odanın, anatomi uygulama salonu olarak tahsis edilmesiyle 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren anatomi uygulamaları burada yaptırılmıştır. Fakültenin 2001 yılında mevcut binasına taşınmasıyla Anatomi ders uygulamaları Doç. Dr. Şükrü Doğruyol Anatomi Uygulama Salonu’nda yapılmaya başlanmıştır.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Anatomi canlı vücudunu şekillendiren organların normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini makroskopik ve subgros olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Anatomi bilgileri hastalığın teşhis ve tedavisi yanında koruyucu hekimlikte de önemlidir. Bu nedenle Anabilim Dalımızın başlıca hedefi Veteriner Hekim adaylarına gerekli anatomik bilgileri vermektir.

         Bu amaca yönelik olarak anabilim dalımızca verilen ve birer dönemi kapsayan "Anatomi I" ve "Anatomi II" derslerinde öğrencilere öncelikle genel bir anatomi terminolojisi verilmektedir. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların sistematik anatomik özellikleri türler arasında karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. "Topografik Anatomi" dersi ile de sistematik anatomi bilgilerinin ışığı altında canlı vücudu birtakım bölgelere ayrılarak öğretilmektedir. Özellikle klinik muayene ve girişimlerde öğrenciye canlı bir hayvan vücuduna yaklaşım mantığının verilmesi sağlanmakta ve klinik olaylara müdahale ederken hekimin bilmesi gereken temel anatomik bilgiler kazandırılmaktadır. Son sınıf öğrencilerimize Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi programı ile özellikle hekimlik uygulamalarında faydalı olacak anatomi bilgileri verilmektedir.

         Verilen teorik bilgiler uygulama derslerinde iskelet, kadavralar ve maketler üzerinde pekiştirilmektedir. Anabilim Dalımız büyük bir uygulama laboratuvarına sahiptir. Laboratuvar bünyesinde öğrenci uygulama dersleri için bir salon, data projektör ve kadavraların korunması için 2 adet formaldehit havuzu bulunmaktadır.


Dersin

Düzeyi

Dönemler

Dersin Verildiği

Kurum

Anatomi I

Zorunlu

Lisans

Güz

Veteriner Fakültesi

Anatomi II

Zorunlu

Lisans

Bahar

Veteriner Fakültesi

Veteriner Anatomi Terminolojisi

Seçmeli

Lisans

Güz

Veteriner Fakültesi

Topoğrafik Anatomi

Zorunlu

Lisans

Güz

Veteriner Fakültesi

Duyu Organları Anatomisi

Seçmeli

Lisans

Güz

Veteriner Fakültesi

Olgunlaşma Eğitimi

Zorunlu

Lisans

Bahar

Veteriner Fakültesi


ÇALIŞMA ALANLARI

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

DUYURULAR


2020-20021 Güz Döneminde Eğitim-Öğretim, Covid-19 Pandemisi sebebiyle Anabilim Dalımızda online olarak Uzaktan Eğitim şeklinde devam edecektir.