HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI  ANABİLİM DALI

     


     

                       

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Murat Sedat BARAN                         Doç.Dr. Oktay KAPLAN                                  Doç. Dr. Özlem DURNA AYDIN

Akademik Özgeçmiş                                       Akademik Özgeçmiş                                               Akademik Özgeçmiş 

Dahili: 8658                                                      Dahili: 8604                                                       Dahili: 8659

msedatbaran@dicle.edu.tr                            okaplan61@gmail.com                                   ozlem.durnaaydin@dicle.edu.tr
TARİHÇE


11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hayvanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ile ilgilenir.

Öğrencilere ilk olarak hayvan türlerine göre besin maddelerinin metabolizması ve hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri hakkında detaylı bilgi verilir. Teorik derslere paralel olarak besin maddelerinin laboratuvar analizleri ve yem maddelerinin tanıtımı ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Bu sayede öğrencilerin ruminant ve tek mideli hayvanların beslenme metabolizmalarını öğrenmeleri, yem maddelerinin özellikleri ve hayvan türlerine göre kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Daha sonraki dönemlerde özel hayvan besleme derslerinde, hayvan türlerine göre besleme metotları hakkında bilgi verilir. Son yıl içerisinde çiftlik hayvanlarının beslenmeleri, öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılır. 

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Bahar

3 T+2U

4

Yem Hijyeni ve Teknolojisi

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Güz

2T+2U

3

Olgunlaşma Eğitimi

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Bahar

8T+8U

 

Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli

Güz

1T+1U

2.5

Organik Hayvan Besleme

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Bahar

1T+1U

2.5

Yem Katkı Maddeleri ve Mevzuatı

Veteriner Fakültesi

3

Seçmeli

Bahar

1 T+1U

2.5

Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

Biyoteknolojinin Hayvan Beslemede Kullanımı

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

 

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Süt ve et sığırlarının beslenmesi
  • Koyun ve keçilerin beslenmesi
  • Broyler ve yumurta tavuklarının beslenmesi
  • Atların beslenmesi
  • Kedi ve köpeklerin beslenmesi
  • Kafes kuşları ve egzotik hayvanların beslenmesi
  • Yemler, yem hijyeni ve teknolojisi


YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Koyun ve Bıldırcınlarda bakım ve besleme çalışmaları devam etmektedir