HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ


HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

    

                                 

              (Anabilim Dalı Başkanı)
              Dr Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ                      Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ALTIN
              Akademik Özgeçmiş                                              Akademik Özgeçmiş  
              Dahili: 8662                                                             Dahili:8649 
              ahmetsener@hotmail.com                                   oguzaltin03@hotmail.com